Akuttambulant team deltar i nasjonalt forskningsprosjekt

Akuttambulant team ved Betanien DPS sammen med evalueringsteamet

Det akuttambulante teamet ved Betanien DPS synes evalueringen var givende og inspirerende. Fra venstre: psykologspesialist og teamleder Else Drønen, psykiatrisk sykepleier Linn Therese Juliane Paus, Gunn-Marit Uverud, Lina Kristensen, Nina Hasselberg, sosialkonsulent Merethe Fonn og vernepleier Nils Fatland.

Åse Meistad Skjellevik
29.05.2015

Besøk av evalueringsteam fra Oslo

Det akuttambulante teamet (AAT) ved Betanien DPS hadde onsdag 27. mai besøk av et evalueringsteam fra Oslo bestående av Gunn-Marit Uverud, Lina Kristensen og Nina Hasselberg. Bakgrunnen for evalueringen er at AAT deltar i et nasjonalt forskningsprosekt i regi av Ahus og Akuttnettverket. 28 team fra ulike deler av landet
deltar.

 

Ønsker kunnskap om behandlingens utfall

Målet med forskningsprosjektet er å fremskaffe kunnskap om utfall av behandling ved akutteam målt ved både brukere og klinikere. Man ønsker også å skaffe kunnskap om de viktigste elementene i teamets praksis for utfall, pasienttilfredshet og videre bruk av helsetjenester. AAT skal bl.a. rekruttere 40 pasienter, noe de er godt i gang med.

 

Givende og inspirerende evaluering

Onsdagens besøk av evalueringsteamet var for å evaluere AAT sin arbeidsmåte ved bruk av
«Core CRT (Crisis Resolution Team) Fidelety Scale». I løpet av dagen intervjuet evalueringsteamet teamleder Else Drønen, det øvrige teamet, 6 pasienter, 6 pårørende og 6 samarbeidspartnere. De har også gjennomgått journaler og alle dokumenter som inneholder retningslinjer for praksis, beskrivelse av rutiner, inntakskriterer, maler og lignende. AAT har, med andre ord, blitt kikket grundig i kortene. Evalueringen ble en givende og inspirerende dag og AAT er svært takknemlige overfor alle brukere, pårørende og samarbeidsinstanser som lot seg intervjue.