4 høgskoler slår seg sammen

​​​

09.09.2015

VID vitenskapelig høgskole blir det nye navnet på de tre diakonale høgskolene og misjonshøgskole i Stavanger som fusjonerer 1.1.2016.

 

De fire rektorene på de Haraldsplass, Betanien, Diakonhjemmet og Misjonshøgskolen presenterte den nye høgskolen på Diakonhjemmet Høgskole onsdag.

Den nye høgskolen vil ha rundt 3300 studenter og 300 ansatte., og er med det landets nest største private høgskole, etter BI, og vil få den nest største sykepleieutdanningen i Norge.

Høye ambisjoner

  • Navnet som er valgt knytter seg til verdiene vitenskapelig, internasjonale og diakonale, sa rektor på Misjonshøgskolen Bård Mæland, som presenterte det nye navnet VID vitenskapelig høgskole.

  • Vi har vært opptatt av å skape et navn som er kort som reflekterer våre verdier,  som er kort og som har ledig domene, sa Mæland, til et navn som ble godt mottatt i et fullt auditorium.

Dype røtter gir sterk vekst

           Til sammen har de fire høgskolene nærmere 500 år med historie, og med dype røtter i den kirkelige og diakonale tradisjonen.

  • Vi vil gå sammen for å skape en verdibasert og kirkelige vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning og med høy relevans for både utdanning og kirke, sa rektor på Diakonhjemmet Ingunn Moser.

  • En styrket høgskole innebærer mer robuste fagmiljøer, med studier fra bachelor til Ph.d og vi ønsker nye muligheter og synergier, sa rektor Anne Kari Hersvik Aarstad ved Haraldsplass Diakonale Høgskole.

- Sammen vil vi skape en robust høgskole, sa rektor Anneline Røssland  ved Høgskolen Betanien.

En forbilledlig fusjonsprosess

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad understreket at fusjonsprosessen står som et forbilde for private og statlige kollegaer.

  • Grunnlag for god organisering vil gi bedre kvalitet tover tid.

  • Vi tror dere har de beste forutsetningene for å bli en foregangsinstitusjon både for den private og statlige høgskoler, sa Haugstad som har bevilget 9 millioner kroner fra departementet for å hjelpe i prosessen.

Den nye høgskolen vil ha hovedsete i Oslo, men ha utdanninger i Stavanger / Sandnes og Bergen. Styreleder for den nye høgskolen blir Paul Erik Wirgenes.