Solid første budsjett for VID vitenskapelige høgskole

​Fra venstre: Bård Mæland, Anne Kari Hersvik Aarstad, Ingunn Moser og Anne Line Røssland. Foto: Nicolas Tourrenc.​

Ane Noer Korssjøen
07.10.2015

​Gleden er stor over at VID vitenskapelige høgskole har fått en solid tildeling til sitt første budsjett i årets forslag til statsbudsjett! Stattilskuddet for VID øker med ca 9,8 millioner kroner sammenlignet med summen av de fusjonerende høgskolenes budsjetter, til ca 241 millioner kroner. Det utgjør en samlet økning på 4,2%.'

Mer til forskning

VID har fått tre nye rekrutteringsstillinger innenfor sykepleie. Det styrker ikke bare ph.d.-programmet i Diakoni, verdier og profesjonell praksis, men også kompetansemiljøet i sykepleie, den totale forskningsinnsatsen ved VID, og det totale stipendiatmiljøet. 

VID får tre nye stipendiatstillinger av totalt seks stipendiatstillinger til de private høgskolene. Det er også en økning i inntektene fra de resultatbaserte forskningsinsentivet på ca 1,3 millioner kroner.

Kutt i byråkratiet

Samtlige høgskoler har imidlertid fått reduksjoner som tiltak for å "redusere byråkrati i og effektivisere offentlig sektor". For VIDs del er denne reduksjonen på ca 1.2 millioner kroner.​

Inntekter fra studiepoengproduksjonen 

Det er ca 1,9 millioner kroner lavere inntekter fra utdanningsinsentiv som skyldes noe lavere studiepoengproduksjon i 2014 enn i 2013.