Betaniendag 1. mars!

22.01.2016

​Safia Abdi Haase er en norsk-somalisk sykepleier, kjent for sitt arbeide mot kjønnslemlestelse. Hennes fremste våpen er hennes egen historie. Hun ble selv kjønnslemlestet, tvangsgiftet, mishandlet og voldtatt. Kampen mot kjønns-lemlestelse er en kamp for kvinners rett til et liv uten vold, sier Safia.


Kongen utnevnte i 2014 Haase til ridder av 1. klasse av St.Olavs Orden for sitt mangeårige arbeid mot vold mot kvinner. Safia er opptatt av kvinner, helse og minoriteter.


Påmelding via Itslearning, fag: Betaniendag 1.mars.