Gode resultater i pasienterfaringsundersøkelse

Resultat fra pasienterfaringsundersøkelse gjennomført ved Betanien dagkirurgisk senter 2015

​Resultat fra pasienterfaringsundersøkelsen gjennomført ved Betanien dagkirurgisk senter 2015

Åse Meistad Skjellevik
21.03.2016

​I perioden 25. november-31. desember 2015 ble det gjennomført brukererfaringsundersøkelse ved Betanien dagkirurgisk senter. 200 pasienter fikk spørreundersøkelsen. 79 % svarte noe som er en høy responsrate ved bruk av aktuell metode. 69,6 % av disse var operasjonspasienter, mens de resterende har vært til poliklinisk undersøkelse.

Konklusjonen er at de aller fleste pasienter har positive erfaringer med behandlings- og omsorgstilbudet de får ved Betanien dagkirurgisk senter. Dette bemerkes av både operasjonspasienter og de som har vært til poliklinisk undersøkelse. Du finner mer informasjon om resultatene i undersøkelsen i denne korte oppsummeringen.

Om du vil vite mer om hvordan pasienterfaringsundersøkelser gjennomføres ved Betanien sykehus, finner du informasjon om det på siden om pasienterfaringsundersøkelser.