- Må vite mer om de yngste overgriperne

Monica Jensen, Helle Kleive, Erling Garbo og Øystein Grov med Tidsskrift for norsk psykologforening som har publisert artikkelen

​​Monica Jensen, Helle Kleive, Erling Garbo og Øystein Grov med Tidsskrift for norsk psykologforening som har publisert artikkelen "Gutter i Norge med skadelig seksuell atferd." Foto: Åse Meistad Skjellevik.

Veronica Helle og Andreas R. Graven, Uni Research
04.07.2016

​Sju av ti gutter som begår seksuelle overgrep mot barn har også andre typer atferdsproblemer. Guttene kommer ofte fra familier med mange belastninger, viser ny studie.

Den nye studien inkluderer 56 gutter som ble henvist til Betanien BUP og den kliniske ressursenheten V27 i Helse Vest, i perioden 2004-2013.​

De er gjennomsnitt 14 år når de utøver sitt første overgrep.  De som rammes er oftest enda yngre jenter. De kan være enten søsken, i ​slekten for øvrig eller andre personer de kjenner godt.

– Det er viktig at klinikere både øker kunnskapen og bevisstheten om unge overgripere, for å kunne hjelpe dem og familiene deres.

Det mener førsteforfatter og psykologspesialist Monica Jensen i Betanien BUP, og medforfatter og forsker Mari Hysing i RKBU Vest, Uni Research Helse. 


Vokst fram økt be​​vissthet

Historisk har overgrep mot barn og unge oftest vært satt i sammenheng med voksne menn som overgripere. Men:

– I de senere år har det vokst frem en økende grad av klinisk bevissthet, forskning og litteratur om at også barn og ungdom selv utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd, mot andre barn.

Det skriver forskerne, som er altså hjemmehørende i Betanien BUP og RKBU Vest, Uni Research Helse. Monica Jensen har fått arbeidsstipend av RKUB Vest i Uni Research Helse, og veiledning av Mari Hysing, i arbeidet med den nye studien.

Resultatene viser at sakene som V27 har jobbet direkte med, karakteriseres av alvorlige seksuelle hendelser utført av unge norske gutter mot både yngre og jevnaldrende jenter og gutter.

For majoriteten av de unge overgriperne er den sosiale fungeringen bekymringsfull (83 prosent) mens bare et lite mindretall (17 prosent) av de som forgriper seg fungerer vanlig sosialt, viser forskerne.


​Fortsatt mangelfullt

​Skadelig seksuell atferd går under betegnelsen Harmful Sexual Behaviour, forkortet HSB i den internasjonale forskningslitteraturen.

– Majoriteten av guttene i vårt utvalg har utført HSB alene. At det er flest jenter som er fornærmede, samsvarer med internasjonale funn. I vårt utvalg er det imidlertid en relativt stor andel saker der utøver og fornærmet begge er gutter, skriver forskerne.

Jenter var ikke en del av denne studien, men det er utført studier som viser at også unge jenter står bak skadelig seksuell atferd. 

Blant jentene som forgriper seg, er det en markant høyere andel som selv vært utsatt for seksuelle overgrep, sammenlignet med gutter, viser internasjonale funn.  

– Forskningen er fortsatt mangelfull, for eksempel når det gjelder foreldre- og kontekstvariabler, jenter og etniske minoriteter, beskyttende faktorer, misbruk av porno og sosiale medier og effekter av ulike behandlingsintervensjoner, påpeker Monica Jensen og kolleger i sin studie.


Referan​se:

​Monica Jensen, Erling Garbo, Helle Kleive, Øystein Grov og Mari Hysing. Gutter i Norge med skadelig seksuell atferd. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 5, 2016, side 366-375.