Barne- og likestillingsminister Solveig Horne takket ildsjelene ved V27

Fra venstre: Helle Kleive, barne- og likestillingsminister Solveig Horne, Monica Jensen og Eva Mørch. Foto: Åse M. Skjellevik

​Fra venstre: Helle Kleive, barne- og likestillingsminister Solveig Horne, Monica Jensen og Eva Mørch. Foto: Åse Meistad Skjellevik

Åse Meistad Skjellevik
27.09.2016

​Tirsdag 27. september besøkte barne- og likestillingsminister, Solveig Horne, V27. Bakgrunnen for besøket var statsrådens arbeid med en opptrappingsplan som skal redusere vold i nære relasjoner og sørge for bedre hjelp til barn som er utsatt for vold og overgrep.

Psykologspesialist og daglig leder ved V27, Helle Kleive, innledet om bakgrunnen for V27. 30-50 % av seksuelle overgrep mot barn er utført av andre barn og unge. Gjennom å behandle barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd ønsker V27 å hindre at flere barn blir utsatt for seksuelle overgrep. Arbeidet forbygger også en kriminell og sosial avvikende karriere hos utøver og hjelper dem til et prososialt og proseksuelt liv.

Psykologspesialist Monica Jensen fortalte om hvem de møter i arbeidet sitt og hvordan de jobber. 9 av 10 som har blitt behandlet ved V27 er gutter med en gjennomsnittsalder på 14 år. 55 % har utført 3 eller flere overgrep før de kommer til V27​.

I møtet med barne- og likestillingsminister Solveig Horne, uttrykte V27 sine ønsker for en nasjonal strategi og praksis med regionale V27 lignende kliniske ressursenheter, nasjonalt klinisk kompetansesenter og en generell kompetanseheving på fagfeltet med bruk av AIM2 verktøyene (for mer informasjon om V27 og AIM2, se websiden til V27).

V27 møtte en svært interessert barne- og likestillingsminister som hadde mange spørsmål. Horne avsluttet besøket med å takke V27 for det arbeidet som er gjort gjennom mange år for en gruppe som ikke har vært prioritert, men som det nå er politisk enighet om å prioritere.

Etter besøket ble følgende video lagt ut på Facebook-siden til Barne- og likestillingsdepartementet.

​​