Kort ventetid på MR- og CT-undersøkelser

Radiograf sitter i kontrollrommet mens en det blir foretatt en MR-undersøkelse av en pasient.
Dag Løvvik Thomassen
17.10.2016

​Svar innen en uke og gratis parkering gjør det attraktivt å bruke Betanien laboratorie- og røntgensenter.

Som pasient er det å vente på time og svar fra undersøkelser ofte en belastende periode.
- Vi ønsker å gjøre ventetiden så kort som mulig, sier senterleder og radiolog Erik Vang.

​Betanien laboratorie- og røntgensenter har med sitt moderne utstyr og gode tilgang på kvalifisert personale mulighet til å gi pasientene med henvisning fra lege tilbud om time raskt.
- Ventetiden på time er nå nede i en uke på MR, forteller Vang.


Bildene blir tolket fortløpende og svar kan ventes tilsendt henviser innen en uke.
- Vi kan tilby undersøkelser med topp moderne utstyr, raskt svar og du får gratis parkering med på kjøpet, avslutter Vang. 

Det er med andre ord mange gode grunner til å velge Betanien laboratorie- og røntgensenter.