Mulig streik fra 19. november

Illustrasjonsbilde av et informasjonsskilt. Hentet fra stock.xchng.

​​Illustrasjonsbilde hentet fra stock.xchng.

Knut Rasmussen
27.10.2016

​Stiftelsen Betanien Bergen, med underliggende virksomheter Betanien sykehus, Betanien rehabilitering og sykehjem, og Betanien barnehage, står i fare for å bli rammet av streik fra lørdag 19. november.

Vi vet enda ikke hvilke konsekvenser en mulig streik vil få. 14. november vil vi vite mer om hvor mange som kan bli tatt ut i de ulike virksomhetene.

Vi vil ha oppdatert informasjon her på nettsiden, og henviser derfor til å komme tilbake hit for mer informasjon etter 14. november.