Knut Rasmussen går av som Betanien-direktør

Knut Rasmussen - foto: Nils Olav Mevatne

​Avtroppende administrerende direktør Knut Rasmussen. Foto: Nils Olav Mevatne.

Åse Meistad Skjellevik
25.11.2016

​Knut Rasmussen går av som administrerende direktør i Stiftelsen Betanien Bergen 30. november 2016. Styret vil i løpet av kort tid konstituere ny direktør.

Knut Rasmussen har jobbet i Stiftelsen Betanien Bergen siden august 2012.
- Min tid som leder har vært preget av enkeltepisoder som har skapt mye uro i organisasjonen. Håndteringen av disse har vært svært arbeidskrevende. Jeg ser også tilbake på mange positive og givende dager med gode og faglig dyktige kolleger. Etter fire år i stillingen finner jeg det best både for meg personlig og stiftelsen at jeg trer til side. Jeg er stolt over arbeidet våre ansatte utfører hver dag, og ønsker å takke for tiden jeg fikk her, sier Knut Rasmussen.

I løpet av Rasmussens tid som direktør er det blitt gjort mange forbedringer i stiftelsens internkontroll. Stiftelsen Betanien Bergen har også utført et mulighetsstudie om Betaniens fremtidige sykehjem. Dette legger grunnlaget for ombygging av sykehjemmet. Studiet er tatt med i Bergen kommune sin sykehjemsplan. Dette vil gi fremtidige beboere et mye bedre botilbud. 
- Jeg ønsker å takke Knut Rasmussen for hans solide innsats for stiftelsen gjennom flere år. Jeg har respekt for avgjørelsen, og forståelse for hans valg. Jeg ønsker ham lykke til i sin neste jobb, sier Filip Rygg, styreleder i Stiftelsen Betanien Bergen.