97 % vil anbefale Betanien laboratorie- og røntgensenter til andre

Resultatene av brukererfaringsundersøkelsen ved Betanien laboratorie- og røntgensenter i 2016.
Åse Meistad Skjellevik
06.01.2017
​Våren 2016 gjennomførte Betanien laboratorie- og røntgensenter en brukererfaringsundersøkelse. 409 pasienter fikk spørreundersøkelsen. 92 % svarte på undersøkelsen, noe som er en høy responsrate ved bruk av aktuell metode. 90 % var røntgenpasienter, mens de resterende fikk utført ulike laboratorietjenester.

Konklusjonen er at de aller fleste pasientene hadde positive erfaringer med behandlings- og omsorgstilbudet de fikk ved Betanien laboriatorie- og røntgensenter, og hele 97 % sa seg enig i utsagnet "Jeg vil anbefale andre å benytte Betanien sykehus til laboratorie-/røntgentjenester".
- Vi er svært fornøyde med resultatene, sier senterleder og avdelingsoverlege Erik Vang.


Om du vil vite mer om hvordan brukererfaringsundersøkelser gjennomføres ved Betanien sykehus, finner du informasjon om det på siden om brukererfaringsundersøkelser​.