Ny veiledningsmodell er en suksess!

​​Dag Løvvik Thomassen og Steinar Trengereid Olsen leder en Sammen om mestring samling. Foto: Åse Meistad Skjellevik.

​​Dag Løvvik Thomassen og Steinar Trengereid Olsen leder en Sammen om mestring samling. Foto: Åse Meistad Skjellevik.

Dag Løvvik Thomassen
17.03.2017

​Høsten 2015 startet Betanien distriktspsykiatriske senter (DPS) og avdeling for psykisk helse i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen en ny veiledningsmodell. Modellen har fått navnet «Sammen om mestring», etter helsedirektoratets veileder for samhandling mellom kommune og DPS med samme navn.

Kjernen i metoden er å samle så mange fagpersoner som mulig i samme rom. Deltakerne deles så i mindre grupper og diskuterer problemstillinger som de møter i klinisk praksis. En sammensetning av ansatte på tvers av profesjoner, avdelinger, ledere og medarbeidere gir en plattform der kunnskap, erfaringer, perspektiver og informasjon deles.

Veiledningstilbudet «Sammen om mestring» tar utgangspunkt i at det bør forekomme gjensidig kompetanseoverføring mellom kommune og DPS. Dette er en perspektivendring fra den tradisjonelle veiledningen, der man tok utgangspunkt i at DPS-ansatte skulle veilede kommuneansatte. Ved å ta utgangspunkt i sykdomsbeskrivelser og problemstillinger, som er laget på forhånd, skapes det gode diskusjoner som rommer både fag, system og den ansattes opplevelse av å møte kompliserte utfordringer.

«Sammen om mestring» arrangeres på fastsatt dato en gang i måneden og varer i 2,5 timer per gang. Det er ingen påmelding. Samlingene planlegges og ledes av en ressursgruppe bestående av fire ansatte fra kommune og DPS.

Veiledningstilbudet har blitt mer og mer populært, og på forrige samling møtte hele 67 ansatte fra både kommune og DPS.

Logoene til Betanien DPS og Bergen kommune