90 % av foreldrene er godt fornøyd med Betanien barnehage

Oversikt over Betanien barnehages resultat på temaområder i brukerundersøkelsen 2015-2017.

​​​Oversikt over Betanien barnehages resultat på temaområder i brukerundersøkelsen de siste tre årene.

Åse Meistad Skjellevik
06.04.2017

​I perioden 7.-27. februar 2017 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant foreldre i alle barnehager i Bergen kommune med temaområdene:

  • Personalet i barnehagen

  • Lek og læring

  • Språk

  • Relasjon

  • Barnets medvirkning

  • Foreldres medvirkning

  • Danning og inkluderende fellesskap


Det er tredje gang at alle foresatte ved Bergens offentlige og private barnehager er blitt spurt om hva de synes om tilbudet de får. Den totale svarprosenten i Bergen var på 73 %, mens den i Betanien barnehage var på 82 %.​

Betanien barnehage har forbedret seg på alle temaområder fra fjoråret, men unntak av to hvor snittet er det samme som i fjor. I forhold til undersøkelsen i 2015 er det forbedring på alle områder. 


Trygg og iva​​retatt

De to utsagnene foreldrene i Betanien barnehagen vurderte høyest var «Barnet har en trygg tilknytning til en eller flere av personalet i barnehagen» (98 %) og «Personalet i barnehagen får barnet til å føle seg trygg og ivaretatt» (95 %).

På utsagnet «Jeg opplever sjelden problemer på grunn av utskiftning av personalet knyttet til mitt barn» fikk Betanien barnehage 89 %, noe som er et positivt avvik på 10 % i forhold til de andre barnehagene i Bergen kommune. Dette positive avviket kan muligens forklares med at barnehagen gjennom flere år har hatt et meget lavt sykefravær på rundt 2 %.


Forbedringso​mråder

Man kan alltid bli bedre og det Betanien barnehage skåret lavere på var om foreldrene fikk tilstrekkelig informasjon om det pedagogiske og faglige tilbudet, informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen, og hvor godt utstyrt og tilrettelagt miljøet er for lek og læring.

Barnehagen har jobbet med å bli bedre på informasjon og har sett en forbedring siden barnehagen deltok brukerundersøkelsen for første gang i 2015. Svaret viser at informasjon er noe det må jobbes med kontinuerlig.


Generelt veldig fo​​rnøyd

Det siste spørsmålet i undersøkelsen gikk på om foreldrene samles sett var godt fornøyd med barnehagens tilbud. 90 % svarte at de var godt fornøyde med Betanien barnehage. Her ligger barnehagen henholdsvis 2 og 4 % over snittet i de øvrige private og kommunale barnehagene.

Betanien barnehage er svært fornøyd med resultatene og takknemlig for tilbakemeldingene fra foreldrene som gir en god indikasjon på hvilke områder barnehagen er gode på og hvilke områder det må jobbes mere med.

Om du vil se hele undersøkelsen til Betanien barnehage, finner du den her. Om du vil sammenligne med andre barnehager i Bergen kommuner, finner du mer informasjon om det på Bergen kommune sin hjemmeside.