AIM-veileder oversatt til norsk

Psykologspesialistene Eva Mørch og Monica Jensen fra V27 har stått bak oversettingen av AIM-veilederen fra engelsk til norsk.

​Psykologspesialistene Eva Mørch og Monica Jensen fra V27 har stått bak oversettingen av AIM-veilederen fra engelsk til norsk. Foto: Åse Meistad Skjellevik.

Åse Meistad Skjellevik
05.02.2018

Ressursenehet 27 arbeider med barn og unge som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA) mot andre barn. De samarbeider med RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) om implementeringen av programmet AIM (Assessment Intervention Moving-on) i oppfølgingen av barn og unge som viser SSA.

I 2015 fikk V27 formell tillatelse av AIM stilftelsen i Manchester, UK til å oversette og tilpass veiledere til norske forhold på non profit basis. Nå er behandlingsveilederen oversatt til norsk. Gruppen som har jobbet med oversetting og utforming av veilederen er psykologspesialistene Eva Mørch og Monica Jensen fra V27, Andrea Rørvik Marti (stipendiat ved Universitetet i Bergen), Louise Bjerrum (mastergradsstudent ved Universitetet i Bergen) og Sylvia Haukanes (spesialkonsulent kommunikasjon RVTS Vest).

For å benytte veilederen og andre AIM-verktøy må en ha deltatt på AIM-kurs i regi av V27 og RVTS