Barnehagen har vært på studietur i Kristiansand

Personalet i Betanien barnehage sammen med underholdningssjef i Dyreparken, Roy Bjerke (nummer to fra venstre).​

​​Personalet i Betanien barnehage sammen med underholdningssjef i Dyreparken, Roy Bjerke (nummer to fra venstre).​

Marius E. Pedersen
15.02.2018

​​Gjennom de siste årene har det vært lite utskifting i personalet i barnehagen, og det siste året har sykefraværet vært nede i rekordlave 2 %. Dette er ikke bare unikt i barnehagesektoren, men i arbeidslivet generelt. At sykefraværet er så lavt har mange forskjellige og varierte forklaringer, men to av dem er trivsel i yrket og på arbeidsplassen. Et slikt resultat viser en høy tilstedeværelse og dette er bakgrunnen for at personalet har vært på studietur til Kristiansand og Dyreparken.

Hvordan tenke nytt i en verden i endring? 
Fredag 2. februar var det klart for planleggingsdag og personalgruppen fløy sørover med destinasjon Kristiansand og Dyreparken. Temaer som har vært sentrale i barnehagen de siste årene har vært Hakkebakkeskogen og Kardemomme By. Dette var bakgrunnen for at vi ønsket å utforske hvordan arbeidet med dette blir gjort i Dyreparken. Som en del av det faglige opplegget var vi heldige og fikk et langt og spennende foredrag som ble holdt av Dyreparkens entusiastisk og dyktig underholdningssjef, Roy Bjerke. Han ga oss et unikt innsyn i hvordan Dyreparken tar små konkrete ideer, fortellinger eller karakterer og skaper en stor og tilgjengelig verden av dette. Hvordan man skal kunne realisere målene sine gjennom drama og innlevelse var utrolig spennende å høre. Hvilke utfordringer man møter på veien og hvordan man i et moderne samfunn må være nyskapende for å møte publikum og skape entusiasme. Gjennom dette foredraget fikk vi nye ideer og metoder som vi kan bruke i vår barnehagehverdag, samtidig som vi fikk innblikk i hverdagen til en av landets største bedrifter. 

Utfordringer i og utenfor komfortsonen 
Deretter gikk turen inn i vår barnehagehverdag hvor vi tok tak i den nye rammeplanen som kom på senhøsten i fjor. Rammeplanen er et viktig verktøy for arbeidet i barnehagen og personalet gikk grundig til verks med å implementere denne til vårt bruk. Å arbeide med et slikt verktøy gir gode og verdifulle refleksjoner om hvilket arbeid som gjøres og hvilke kvaliteter barnehagen besitter. Et slikt arbeid og slike refleksjoner gir også gode muligheter for videreutvikling av barnehagehverdagen og tilbudet. 

En barnehagehverdag er fylt med nye overraskelser og skatter rundt hvert hjørne. Lørdag formiddag var det personalet sin tur til å få utfordret sine egne grenser og få testet seg utenfor komfortsonen. I barnehagen møter barna et stort fellesskap og får sterke opplevelser sammen med andre, både opplevelser som er trygge og gode, men også de som kan virke utfordrende og vanskelige. Sammen med en dyrepasser fikk vi komme tett på noen av parkens lange og hårete dyr. Det å ha en slange rundt halsen eller holde en tarantell i hånden var sterke opplevelser som var en blanding av glede og frykt. For noen var dette en glede, mens for noen var det et stort steg ut av komfortsonen, og alle i personalet fikk utfordret sine egne grenser.

Dette har vært en tur med mange sterke opplevelser som har gitt personalet tettere relasjoner. Gjennom å utforske det faglige har man fått helt nye ideer og tanker knyttet til barnehagehverdagen.

Betanien barnehage er stolt over det lave sykefraværet og den høye tilstedeværelse som personalet vårt representerer. Nå ser vi frem mot nye opplevelser og øyeblikk sammen i hverdagen som venter foran oss.