Vil du bli vår nye leder ved Betanien DPS?

Oversiktsbilde av sykehusbygg.

​​

03.05.2019

​Stiftelsen Betanien Bergen er en selvstendig og selveiende stiftelse, tilknyttet Metodistkirken i Norge. Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver Betanien barnehage, Betanien rehabilitering og sykehjem og Betanien sykehus, som alle er lokalisert til Fyllingsdalen i Bergen. Betanien sykehus har driftsavtaler med Helse Vest RHF, og består av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, distriktpsykiatrisk senter, dagkirurgisk senter, laboratorie- og røntgensenter. Betanien sykehus har ca. 200 ansatte. Styret i stiftelsen har besluttet at Betanien sykehus skal skilles ut som et eget aksjeselskap fra januar 2020. 


Leder B​etanien DPS

​Vi søker en leder som skal ta ansvar for og videreutvikle Betaniens distriktspsykiatriske senter (DPS), slik at senteret fremstår som en effektiv og fredtidsrettet avdeling med høy faglig standard. DPSet er i dag er organisert med egen ledergruppe og består av fire avdelinger (allmennpsykiatrisk poliklinikk, psykosepoliklinikk/FACT-team, avdeling allmennpsykiatri og avdeling psykose). Senteret har ca. 100 ansatte. Vi ønsker en leder som er samlende, relasjonssterk og prosessorientert, og kan dokumentere gjennomføringsevne. Tillit hos, og god samhandling med ulike aktører er viktig for å lykkes i stillingen. ​


Sentrale ar​​beidsoppgaver

 • Øverste ansvarlig for sentrets utvikling og drift av senteret i samsvar med sykehusets målsetninger og planer innenfor gjeldene regelverk. 
 • Kontinuerlig arbeid med kvalitets- og utviklingsarbeid hvor pasienten står sentralt.
 • Rapportering til sykehusdirektør og deltakelse i sykehusets ledergruppe.
 • Ansvar for hensiktsmessig organisatorisk- og økonomisk utvikling.
 • Samarbeide med tillitsvalgte, samt stimulere til gode samarbeidsrelasjoner med hele virksomheten.
 • Representere senteret i ulike fora internt og eksternt, samt aktivt bygge gode relasjoner til relevante samarbeidspartnere.
 • Holde seg orientert om overordnede føringer og utvikling innen psykisk helsevern og relevante kompetansekrav.


​Ønskede kvalifikasjoner

 • Helsefaglig bakgrunn, gjerne med erfaring fra psykisk helsevern
 • Ledererfaring fra endrings- og forbedringsarbeid med gode resultater
 • Erfaring med personalansvar på ledernivå, økonomistyring og forståelse av fortrinn med bruk av hensiktsmessig IKT/teknologi innen administrasjon i helse- og omsorgstjenester
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå​


Lederstil/personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for pasientene
 • Teamorientert, med evne til å videreutvikle senterets gode miljø 
 • Strategisk orientert med gode analytiske evner og strukturert tilnærming.
 • Åpen, ærlig, handlekraftig og robust med evne til å skape tillit
 • Relasjonsorientert, god å kommunisere
 • Evne til å sette seg raskt inn i komplekse saker


Som leder for Betanien DPS vil du inngå i sykehusets toppledergruppe og derigjennom forventes det at du også vil bidra til sykehusets posisjonering og utvikling. Vi kan tilby en utfordrende lederstilling i et svært kompetent miljø. Vi har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som fri bruk av treningsrom og leie av hytte i Alvøen. Gode pensjonsordninger i KLP.


For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne sykehusdirektør Eli Julseth Birkhaug tlf. 55 50 73 44,  eller en av våre rådgivere hos Headvisor; Jan Tveit tlf. 97 53 99 90/ Bjørn Horne tlf. 91 16 13 90. 

​Kortfattet søknad med CV sendes innen 27. mai.​


Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.