Restriksjoner for besøk ved Betanien rehabilitering og sykehjem

gamle hender holder på en stokk

​Illustrasjonsbilde hentet fra pixabay.com.

02.06.2020

​Betanien rehabilitering og sykehjem har restriksjoner for besøkende med bakgrunn i at våre pasienter har økt risiko for et alvorlig sykdomsforløp ved smitte av covid-19 grunnet høy alder og underliggende sykdommer. For å ha kontroll med eventuell smittesporing må alle besøkende registreres med navn og telefonnummer. Følgende retningslinjer gjelder for besøk ved Betanien rehabilitering og sykehjem:

  • Alle fysiske besøk, både inne og ute, må avtales med avdelingen på forhånd.
  • To personer kan besøke en pasient samtidig om de besøkende er fra samme husstand.
  • Det er viktig med avstand, god hånd- og hostehygiene.
  • Om du har milde symptomer på forkjølelse, er bekreftet eller mistenkt smittet med coivd-19, kan du ikke komme på besøk.
  • Besøk er avgrenset til 1 time pr. uke pr. pasient.
  • Om du har vært på besøk og får symptomer på covid-19 i etterkand av besøket, må dette meldes til avdelingen.