Høgskolen Betanien representert på tverrfaglig kurs om kvalitative forskningsmetoder

17.12.2015

​En tverrfaglig studentgruppe har i løpet av høsten 2015 deltatt på forskerkurs i kvalitative metoder og Høgskolen Betanien har vært representert både på lærersiden og studentsiden av henholdsvis Oddgeir Synnes og Grete Ulveseter. 

Erfaringene er meget gode og et oppfølgingskurs kommer allerede til våren.