Ingunn Moser blir rektor på ny høgskole

Ingunn Moser blir rektor på VID vitenskapelige høgskole

Ingunn Moser er ansatt som rektor ved VID vitenskapelige høgskole.​​

Gry Bodil Juliussen
21.10.2015

Ingunn Moser (50) ble onsdag formelt ansatt som rektor på VID vitenskapelige høgskole.

- Dette er en god og en viktig dag for den nye høyskolen. Styret er svært glade for å ansette Ingunn Moser som rektor på den nye høgskolen. Gjennom mange år ved Diakonhjemmet har hun vist en faglighet og en ledelse som viser vei for VID vitenskapelige høgskole, sier styreleder Paul Erik Wirgenes.

 

Et privilegium å leder VID

Diakonhjemmet Høgskole, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen, samt Misjonshøgskolen i Stavanger blir VID vitenskapelige høgskole fra 1.1.2016. Høgskolen vil ha rundt 300 ansatte og 3300 studenter. Dermed blir VID den nest største private høgskolen etter BI.

- Jeg er veldig takknemlig for tilliten jeg har fått fra styret. Det å få jobbe med å tilrettelegge for utvikling og vekst, institusjonelt og menneskelig, og med utdanning og forskning, er det mest givende jeg kan tenke meg. Det ser jeg på som et stort privilegium.  Jeg gleder meg til det som ligger foran oss. Det blir både spennende og krevende, sier Ingunn Moser.

 

500 års samlet historie

- Ingunn Moser er ansatt i en av de viktigste og mest utfordrende stillingene på høyskolesektoren. VID's portefølge av utdanning og forskning spenner over felt som er avgjørende viktig både for samfunn og kirke. Visjonene til VID er høye. Behovet for fagutviklingen i spenningsfeltet helse – sosial – diakoni og internasjonaliseringen roper på en verdibasert høyskole som gir attraktive utdanningsløp og banebrytende forskning. Vi tror Ingunn med hennes lederkompetanse og faglighet er rett person for å lede denne krevende fusjons- og vekstprosessen, sier styreleder Paul Erik Wirgenes.

 

- Dette er institusjoner og høgskoler som jeg har dyp respekt for. De fire høgskolene som nå går sammen i VID representerer til sammen nesten 500 år med diakonal og kirkelig forankret utdanningshistorie i Norge, og i norsk sammenheng er det ikke lite! For meg gir det en særs meningsfylt ramme å arbeide innenfor, sier Moser.

Jobber sammen på tvers

- 25 ulike faggrupper jobber nå på tvers av høgskolene for å få VID opp å gå til 1.1.2016. Dersom våre ambisjoner og mål for fagutvikling, utdanning og forskning skal kunne realiseres, må vi gå sammen. Nå skal vi forsterke innsatsen på områder hvor vi har overlappende og lignende fagområder og kompetanse, og vi skal utvikle nye ting i skjæringsflatene mellom våre mer komplementære fagområder. Jeg har stor tro på at vi skal skape spennende fagmiljø som er relevante og svarer på samfunnsbehov, og samtidig utfordrer og videreutvikler de diakonale og kirkelige tradisjonene vi står i, sier Moser.

 
For kommentarer, kontakt:
Paul Erik Wirgenes: 48991285, styreleder VID vitenskapelige høgskole
Ingunn Moser: 95227376, rektor VID vitenskapelige høgskole.