Fornøyde VID-studenter!

Sykepleiestudentene ved VID Betanien er landets mest fornøyde studenter, mens ergoterapistudentene ved VID Diakonhjemmet Sandnes går til topps på landsstatistikken over hvor en finner de mest fornøyde ergoterapistudentene.

03.02.2016

Resultatene fra Studiebarometeret 2015 er nå offentliggjort. Studenter ved de fire høgskolene som fusjonerte og ble VID 1. januar 2016, uttrykker stor tilfredshet med studiene de går på.
 
VID Betanien helt til topps
I undersøkelsen gis det poeng på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er høyest. Studenter ved VID Betanien gir en skår på hele 4,8 til utsagnet «Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på». Dermed topper studentene på Betanien listen over de mest fornøyde sykepleiestudentene i landet.

 
Og ikke nok med det; Betanien skårer høyest i landet uansett utdanning, . Også VID Haraldsplass er på Topp 5-listen over hvor studentene er mest fornøyd med studiene:

Institusjon201520142013Svarende/svarprosent 2015
VID Betanien4,84,64,470/91 %
Politihøgskolen4,74,6-381/54 %
Norges musikkhøgskole4,64,84,453/45 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo4,64,24,3107/47 %
VID Haraldsplass 4,54,44,364/84 %

 

VIDs ergoterapistudenter på topp
Ergoterapiutdanningen ved VID Diakonhjemmet Sandnes går til topps på landsstatistikken  med å score høyest på 5 av 8 indikatorer (læringsmiljø, medvirkning, undervisning, eksamen og læringsutbytte). Spesielt gledelig er det at studentene får innfridd sine forventninger til studiene.

 
Fornøyde VID-studenter

Studenter ved alle VIDs studiesteder ligger over det nasjonale gjennomsnittet når det gjelder spørsmål knyttet til overordnet tilfredshet.

 
VID Misjonshøgskolen scorer over landsgjennomsnittet på omtrent alle hovedområder. Studentene er gjennomgående svært tilfreds med kvaliteten på studieprogrammene og gir hele 4,6 av 5 mulige poeng til utsagnet «Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på».

Studiebarometeret viser også at studentene ved VID Diakonhjemmet Oslo, er mer tilfreds enn gjennomsnittsstudenten

Mest fornøyde er studentene med utdanningens relevans for de aktuelle yrkesområdene, og med at høgskolens utdanninger gir kunnskap og ferdigheter som er viktige for arbeidslivet. Dette gjelder både sykepleiestudenter og de som studerer sosialt arbeid.
Sosialt arbeid på Diakonhjemmet scorer 4,5 poeng av 5 på helhetsvurderingen av studiet, noe som er godt over gjennomsnittet for andre skolers sosialfaglige utdanninger.
 
Høg svarprosent
VIDs fem studiesteder ligger også i Norges-toppen når det gjelder svarprosent. Ved VID Betanien deltok hele 91 % av studentene i undersøkelsen. VID Haraldsplass hadde en svarprosent på 84 %.

Takker studentene
Rektor ved VID, Ingunn Moser, understreker at studentenes medvirkning i Studiebarometeret er viktig. ­ Vi vil takke alle som har svart, og på den måten har gitt høgskolen viktige innspill for å forbedre og utvikle kvaliteten på studier og læringsmiljø. VID vil nå bruke tid på å analysere og diskutere resultatene i samarbeid med studentene.

Studiebarometeret
Studentenes årlige dom over kvaliteten på sitt studieprogram ble offentliggjort av NOKUT 2.februar 2016. Dette er 3.gang Studiebarometeret er gjennomført blant alle landets 2.årsstudenter
Studentene svarte på en skala fra 1-5 der 5 var høyest skår.