Landets mest fornøyde studenter går på Betanien!

Gøril Vikøren Nøkleby
02.02.2016

​Studentenes årlige dom over kvaliteten på sitt studieprogram ble offentliggjort av NOKUT 2.februar 2016. Dette er 3.gang Studiebarometeret er gjennomført blant alle landets 2.årsstudenter og resultatene fra 2015 gir et godt kvalitetsstempel til Høgskolen Betanien/VID Betanien. Vi har landets høyeste svarprosent på 91% og tallene er bedre enn noen gang for Betaniens del.

Med utgangspunkt i spørsmålet «Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på» skårer Høgskolen Betanien høyest i landet av alle sykepleieutdanningene - både statlige og private. Betanien skårer 4,8 av 5 mulige, noe som er hele 0,8 over det nasjonale gjennomsnittet. Denne indikatoren gir etter vår mening et svært godt bilde av studiekvaliteten ved Høgskolen Betanien; fornøyde studenter som ser stor yrkesrelevans av sitt valgte studieprogram og som har valgt en høyskole de vurderer kvalitativt i toppen.

Og ikke nok med det; Betanien skårer høyest i landet uansett utdanning - både statlige og private!

Institusjon 2015 2014 2013 Svarende/svarprosent 2015
Høgskolen Betanien 4,8 4,6 4,4 70/91 %
Politihøgskolen 4,7 4,6 - 381/54 %
Norges musikkhøgskole 4,6 4,8 4,4 53/45 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 4,6 4,2 4,3 107/47 %
Haraldsplass diakonale høgskole 4,5 4,4 4,3 64/84 %

 


Heltidsstudenten lever i beste velgående på Betanien
Årets studiebarometer viser at studentene ved Høgskolen Betanien fortsatt bruker mye tid på sitt studium. I gjennomsnitt rapporterer de at de bruker 29,7 timer per uke på læringsaktiviteter organisert av høgskolen, i tillegg til 17,9 timer per uke på egenstudier. Til sammen 47,4 timer i gjennomsnitt per uke på studierelatert innsats. Dette er nesten 13 timer mer per uke enn det nasjonale gjennomsnittet. I tillegg rapporterer studentene våre at de jobber ca. 12 timer betalt arbeid i uken, også dette ligger over landsgjennomsnittet. Selvrapportert tidsbruk har gått noe ned siden undersøkelsen i 2014 (ca. 2 timer per uke) og det er tiden på egenstudier som årets respondenter har svart lavere på.

Imidlertid, med nesten 50 timer arbeidsinnsats per uke, var heltidsstudenten en realitet ved Høgskolen Betanien i 2015. Undersøkelsen viser også at mange av studentene bruker tid på betalt arbeid (nesten 12 timer per uke i gjennomsnitt), og vi vet av erfaring at dette ofte er arbeid som er helsefaglig relatert, for å skaffe seg verdifull erfaring på veien mot å bli sykepleier.

Vi er stolte av årets resultater, og det er uten tvil en styrke for VID at Betaniens fornøyde studenter er med i skape VID vitenskapelige høgskole.

Finn mer informasjon www.studiebarometeret.no