Nasjonalt nettverksseminar i medisinsk simulering på Høgskolen Betanien

Simuleringsseminar

​​Guttorm Brattebø, førsteamanuensis ved Høgskolen Betanien og Avdelingsoverlege/-sjef ved Haukeland Universitetssykehus, ønsker velkommen.

Ane Noer Korssjøen
23.06.2015

​Det var stor interesse for «Nasjonalt nettverksseminar i medisinsk simulering» som ble arrangert på Høgskolen Betanien 17.-18. juni med over 100 påmeldte deltakere fra flere kanter av landet. Tema for seminaret var «Fremtidens helsearbeider: Sikker og kompetent med simuleringstrening».

Onsdag var en innholdsrik dag med mange spennende foredrag og presentasjoner. Det faglige denne dagen ble avsluttet med temabasert «speed-dating» der deltakerne kunne utveksle tips og ideer på tvers av ulike utdanningsinstitusjoner og helseforetak. Torsdag var det igjen duket for en dag full av interessante og spennende foredrag.  

Gjennom seminaret ble erfaringer fra bruk av simulering som læringsmetode innen utdanning belyst fra flere sider, både fra undervisningspersonell og en tidligere student. Det ble snakket mye om viktigheten av simulering i både utdanning og praksis og et annet gjennomgående tema var i hvilken grad simulering kan eller ikke kan erstatte praksis. 

Program Nasjonalt nettverksseminar medisinsk simulering juni 2015.pdf

IMG_7481.JPG
 

Se flere bilder på Høgskolen Betaniens Facebook-side.​