SharePoint

Stiftelsen Betanien Bergen

Logo til kjernejournalen
1. mars fikk innbyggere på Vestlandet tilgang til egen kjernejournal hvor du selv kan legge inn viktige helseopplysninger som kan være viktig i en kritisk situasjon.

Helsepersonell får tilgang til kjernejournalen din i april. Logg inn på kjernejournalen din.

Stiftelsen Betanien Bergen

Vestlundveien 23   |   5145 Fyllingsdalen   |   Tlf. 05612   |  E-post