To gode venner gir tommelen opp til fotografen.

​Årets satsingsområde

Hvert år velger vi sammen med barna et satsingsområde som vi jobber med. I barnehageåret 2017-2018 har vi kalt satsingsområdet vårt «Lekelyst».

Vi ønsker å lage gode lekemiljøer i barnehagen i samarbeid med barna. Vi har valgt å jobbe med dette fordi vi er opptatt av lek og lekens betydning for barnas utvikling, samtidig som vi i år skal delta i et utviklingsprosjekt kalt «Inspirerende leke- og læringsmiljø for alle barn». Hovedmålet med prosjektet er å styrke barnehagens leke-​ og læringsmiljø med utgangspunkt i barnehagens satsingsområder og barnegruppens behov. Vi vil ha fokus på voksenrollen, barns medvirkning og det fysiske leke og læringsmiljøet. 

Å få delta i lek og få venner er viktig for barnas trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samspill med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barna lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Gjennom leken kan vi skape et godt språkstimulerende miljø for alle barna i barnehagen.

Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er forutsetning for god læring og opplevelser av glede og mestring.​

 

Neste års satsingsområde

Sammen med barna velger vi et nytt sats​ingsområde for neste barnehageår.

 Nyheter

No content found

 Styrer

Anne Bjørkbom Knutsen

Anne Bjørkbom Knutsen

 

Tlf. 55 50 72 30

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 07.00-16.30.​

 Søk barnehageplass

Vi anbefaler deg å søke barnehageplass så snart barnet har fått personnummer.

Søk om barnehageplass hos oss via Bergen kommunes elektroniske søknadsskjema.

Om du er ansatt i en av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter eller er student ved VID vitenskapelige høgskole, må dette skrives i merknadsfeltet på søknaden.