To gode venner gir tommelen opp til fotografen.

​Årets satsingsområde

​Hvert år velger vi sammen med barna et satsingsområde som vi jobber med. I barnehageåret 2016-2017 har vi valgt «Eventyr og kulturformidling» som satsningsområde.

Bruk av eventyr, fortellinger, høytlesning, sanger, rim og regler er populært i barnegruppen. Barna kommer ofte med forslag til bøker eller eventyr de har lyst til å høre. De tar også med seg sanger eller historier de har hørt på teater eller kino til barnehagen. Dette er et godt utgangspunkt for hva vi vil jobbe med i barnehagen.

Eventyr og kulturformidling gir oss gode forutsetninger for å skape et godt språkstimulerende miljø. Vi har mange små barn som holder på å tilegne seg verbalt språk, og vi har flerspråklige barn som kan trenge ekstra tilrettelegging. Det å bruke eventyr, sanger, rim og regler gir oss gode muligheter til å jobbe med språk og språkstimulering i små grupper, på turene, i samlinger og temaukene våre. 


Eventyr og kult​urformidling

År etter år setter «De tre bukkene Bruse» av sted mot seteren. Det grønne gresset, de vakre blomstene, de deilige duftene fra jorden og ikke minst minnet om nystekte vafler med blåbærsyltetøy får dem til å trosse farene som fins på veien. Dette vil de oppleve om igjen og om igjen. Bukkene har funnet trygghet i å gjøre turen på samme måte hver gang, de vet nemlig hvordan de kan lure trollet, men skummelt er det!

Alle må være modige på sin måte, og den aller tøffeste er den minste bukken som hver gang er den første til å stirre trollet i «kvitøget». 

Eventyret om bukkene Bruse er utgangspunktet for arbeidet vårt denne høsten. Vi vil dramatisere, utforske og leke oss med eventyret i de ulike aldersgruppene. Musikk, sang, og kulisser, dramatisering og aktiv bruk av kroppen står i fokus og arbeidet foregår i barnehagen og på turene våre. 
Vi legger til rette for de yngste barna i forhold til tema og fokus, for så å utvikle det videre slik at de ulike alderstrinnene får tilpassede utfordringer.    

 

Neste års satsingsområde

Sammen med barna velger vi et nytt satsningsområde for neste barnehageår.

 Styrer

Anne Bjørkbom Knutsen

Anne Bjørkbom Knutsen

 

Tlf. 55 50 72 30

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 07.00-16.30.​

 Søk barnehageplass

Vi anbefaler deg å søke barnehageplass så snart barnet har fått personnummer.

Søk om barnehageplass hos oss via Bergen kommunes elektroniske søknadsskjema.

Om du er ansatt i en av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter eller er student ved VID vitenskapelige høgskole, må dette skrives i merknadsfeltet på søknaden.