To gode venner gir tommelen opp til fotografen.

​Årets satsingsområde

Hvert år velger vi sammen med barna et satsingsområde som vi jobber med. I barnehageåret 2018-2019 har vi kalt satsingsområdet vårt naturlig vis.

I arbeidet med naturlig vis vil vi ha fokus på vennskap, det å ta vare på hverandre og naturen. Vi vil bli kjent med gårdsdyr og maten vi får fra bondegården. Vi har også egen kjøkkenhage som barna får være med og så, stelle og høste. Vi ønsker å gi barna mange gode førstehåndserfaringer i løpet av året. Vi skal besøke en bondegård og treffe ulike dyr som bor på gården. Her får vi mate dyrene, plukke egg fra hønene, klappe sauene og oppleve dyrene i sitt miljø. I arbeidet med kjøkkenhagen vil barna få erfaringer med det å dyrke mat selv. 

I fjor var barna i barnehagen veldig opptatt av miljøet rundt oss. Spesielt på turene våre var det stort engasjement rundt alt søppelet vi fant når vi gikk på tur. Turgruppene fant mye boss langs turløypen som vi kildesorterte. Barna var veldig opptatt av at dyr kunne bli syke av å spise plast, og vi hadde mange samtaler rundt temaet. Samtalene vi har med barna har gjort oss mer bevisste på hvor viktig det er å ha fokus på dette arbeidet. De gode holdningene til miljøet skapes allerede i småbarnsalderen, og vi ønsker å gi barna gode eksempler på hvordan vi kan ta vare på naturen rundt oss. Det å plukke boss, kildesortere, gjenbruk, ta vare på tingene våre og redusere matsvinn er stikkord som vi ønsker å ha fokus på. 

Samtidig med vårt arbeid i barnehagen er hele Stiftelsen Betanien i gang med å miljøsertifiseres. I løpet av 2019 er sertifiseringen forhåpentligvis på plass hos oss.

 

Neste års satsingsområde

Sammen med barna velger vi et nytt sats​ingsområde for neste barnehageår.

 Nyheter

No content found

 Styrer

Anne Bjørkbom Knutsen

Anne Bjørkbom Knutsen

 

Tlf. 55 50 72 30

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 07.00-16.30.​

 Søk barnehageplass

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Vi gjør også opptak av nye barn i løpet av året dersom vi har plass.​

Søk om barnehageplass hos oss via Bergen kommunes elektroniske søknadsskjema.

Om du er ansatt i en av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter eller er student ved VID vitenskapelige høgskole, må dette skrives i merknadsfeltet på søknaden.