http://www.betanien.no/hospitalet/Rotatorbilder/kontrollrom-mr-betanien-laboratorie-og-rontgensenter.jpg
http://www.betanien.no/hospitalet/Rotatorbilder/kikkhullskirurgi.jpg
http://www.betanien.no/hospitalet/Rotatorbilder/proveglass.jpg
http://www.betanien.no/hospitalet/Rotatorbilder/kunstterapi.jpg
http://www.betanien.no/hospitalet/Rotatorbilder/fargeblyanter.jpg

Behandlingstilbud

Betanien sykehus har har en variert drift og har derfor også et mangfoldig behandlingstilbud. Vi har driftsavtale med Helse Vest RHF.

 

Dagkirurgi

Betanien dagkirurgisk senter tar imot pasienter innenfor områdene gynekologi og kirurgi. Pasientene våre blir tatt inn både til vanlig konsultasjon hos spesialist og til operasjon. Gynekologiske operasjoner utgjør den største delen av driften.​

 

Laboratorie- og røntgentjenester

Betanien laboratorie- og røntgensenter har et klinisk kjemisk laboratorium. Laboratoriet har god tid til prøvetaking og liten ventetid.

Betanien Laboratorie- og røntgensenter tilbyr også et fullverdig poliklinisk radiologisk tjenestetilbud med:

 

Psykiatri 

Betanien sykehus har ansvaret for psykisk helsevern både for barn og voksne i Fyllingsdalen og Laksevåg bydeler i Bergen.

 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Betanien barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir psykiatrisk tilbud til barn og unge under 18 år og deres familier.

BUP har også ansvar for Ressursenhet V27 som arbeider med barn og unge som har forgrepet seg seksuelt eller som har vist upassende seksuell atferd.

 

Distriktspsykiatrisk senter

Betanien distriktspsykiatrisk senter (DPS) har ansvaret for det voksenpsykiatriske tilbudet (over 18 år) i Fyllingsdalen og Laksevåg bydeler. Betanien DPS består av en allmennpsykiatrisk poliklinikk, psykosepoliklinikk/FACT-team og to heldøgnsposter (avdeling allmennpsykiatri og avdeling psykose).

 Telefon

​Kontakt oss på 55 50 70 00.

 Ledergruppe

Eli Julseth Birkhaug


Eli Julseth Birkhaug

Sykehusdirektør

55 50 73 44

Anne Kløve


Anne Kløve

Leder Betanien BUP

55 50 73 50

Brede Aasen


Brede Aasen

Leder Betanien DPS

55 50 73 80

Laila Brask

Laila Brask

Leder Betanien dagkirurgisk senter

55 50 71 61

Erik Vang

Erik Vang

Leder Betanien laboratorie- og røntgensenter

55 50 72 00