Stetoskop og EKG-strimmel

Min helse​

Helsenorge.no har utviklet flere elektroniske løsninger hvor du kan logge deg inn for å finne informasjon knyttet til behandlingen din.


Kjernejournal

Fra 1. mars 2015 fikk alle innbyggere i Helse Vest området tilgang til sin egen kjernejournal på helsenorge.no. Kjernejournalen er en elektronisk løsning der du får samlet, og selv legger inn helseopplysninger som vil være viktig for helsepersonell i en kritisk situasjon.

 

Med kjernejournal får helsepersonell dermed rask og sikker tilgang til opplysninger slik at du som pasient kan få tryggere helsehjelp.

I din kjernejournal kan du se følgende opplysninger:

  • Dine egne registreringer
  • Kritisk informasjon
  • Legemidler
  • Besøkshistorikk fra sykehus
  • Logg over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal

 

Helsepersonell fikk tilgang til kjernejournalen i april 2015. Logg inn på kjernejournalen for å legge inn dine egne registreringer.

 

Vestlandspasienten.no

Vestlandspasienten.no er en nettside hvor du kan klikke deg videre til helsenorge.no og logge deg inn for å se utvalgte timer du har ved sykehusene i Helse Vest RHF. Der kan du også sende en elektronisk melding til sykehuset om du ønsker å endre time, eller om du har spørsmål.

 

Hva får du oversikt over på helsenorge.no

Det er mange muligheter på helsenorge.no. I tillegg til å få tilgang til kjernejournalen din og en oversikt over sykehustimer (hos sykehusene i Helse Vest RHF), kan du også få tilgang til:

 

Andre muligheter på helsenorge.no:

 Telefon

​Kontakt oss på 55 50 70 00.

 Ledergruppe

Eli Julseth Birkhaug


Eli Julseth Birkhaug

Sykehusdirektør

55 50 73 44

Anne Kløve


Anne Kløve

Leder Betanien BUP

55 50 73 50

Brede Aasen


Brede Aasen

Leder Betanien DPS

55 50 73 80

Laila Brask

Laila Brask

Leder Betanien dagkirurgisk senter

55 50 71 61

Erik Vang

Erik Vang

Leder Betanien laboratorie- og røntgensenter

55 50 72 00