Stetoskop og EKG-strimmel

Min helse​

Helsenorge.no har utviklet flere elektroniske løsninger hvor du kan logge deg inn for å finne informasjon knyttet til behandlingen din.


Kjernejournal

Fra 1. mars 2015 fikk alle innbyggere i Helse Vest området tilgang til sin egen kjernejournal på helsenorge.no. Kjernejournalen er en elektronisk løsning der du får samlet, og selv legger inn helseopplysninger som vil være viktig for helsepersonell i en kritisk situasjon.

 

Med kjernejournal får helsepersonell dermed rask og sikker tilgang til opplysninger slik at du som pasient kan få tryggere helsehjelp.

I din kjernejournal kan du se følgende opplysninger:

  • Dine egne registreringer
  • Kritisk informasjon
  • Legemidler
  • Besøkshistorikk fra sykehus
  • Logg over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal

 

Helsepersonell fikk tilgang til kjernejournalen i april 2015. Logg inn på kjernejournalen for å legge inn dine egne registreringer.

 

Vestlandspasienten.no

Vestlandspasienten.no er en nettside hvor du kan klikke deg videre til helsenorge.no og logge deg inn for å se utvalgte timer du har ved sykehusene i Helse Vest RHF. Der kan du også sende en elektronisk melding til sykehuset om du ønsker å endre time, eller om du har spørsmål.

 

Hva får du oversikt over på helsenorge.no

Det er mange muligheter på helsenorge.no. I tillegg til å få tilgang til kjernejournalen din og en oversikt over sykehustimer (hos sykehusene i Helse Vest RHF), kan du også få tilgang til:

 

Andre muligheter på helsenorge.no: