Flyfoto av Betanien sykehus og Betanien rehabilitering og sykehjem i Fyllingsdalen, Bergen.

Betanien sykehus

Betanien sykehus er en diakonal virksomhet som eies av Stiftelsen Betanien Bergen, som igjen har tilknytning til Metodistkirken i Norge.

 

Tjenestetilbud innenfor helse og omsorg i 100 år

Betanien sykehus ble åpnet som Hospitalet Betanien i 1914, 10 år etter Stiftelsen Betanien startet sitt diakonale arbeid i byen. I løpet av hospitalets 100 år gamle drift, har arbeidsområdene vært mange og fellesnevneren er at det har vært områder Bergen har hatt behov for innenfor helse og omsorg.

Da Hospitalet Betanien flyttet fra Kalfaret til Fyllingsdalen i 1989 var det et stort behov for sykehjemsplasser. Dette førte til en dreining av driften fra lokalsykehusfunksjon til en større andel av sykehjemsdrift.

Senere har driften igjen endret seg til å ha en større del av tjenestetilbudet innen ulike typer spesialisthelsetjenester som psykiatri, røntgen og dagkirurgi.

I juni 2014 ble Hospitalet Betanien delt i to; Betanien sykehus og Betanien rehabilitering og sykehjem.

Betanien sykehus har driftsavtale med Helse Vest RHF.

 

Utfordrer og mulighetsskaper

Betanien sykehus har ikke vært redde for å ta tak i utfordringer og muligheter innenfor helse- og omsorgssektoren. Sist ut er V27 som utreder og behandler unge overgripere, som ble etablert som et 5-årig prosjekt i 2004. V27 er i dag en egen ressursenhet under Betanien Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP) som også bistår andre BUPer i Helse Vest området på disse spørsmålene.

Vi har gjennom hele historien hatt driftsavtaler med det offentlige, og har lagt vekt på å gi et kvalitativt og framtidsrettet tilbud.

 

Betanien sykehus i dag

I dag har Betanien sykehus fem ulike tjenesteområder:

 Telefon

​Kontakt oss på 55 50 70 00.

 Ledergruppe

Eli Julseth Birkhaug


Eli Julseth Birkhaug

Sykehusdirektør

55 50 73 44

Anne Kløve


Anne Kløve

Leder Betanien BUP

55 50 73 50

Brede Aasen


Brede Aasen

Leder Betanien DPS

55 50 73 80

Laila Brask

Laila Brask

Leder Betanien dagkirurgisk senter

55 50 71 61

Erik Vang

Erik Vang

Leder Betanien laboratorie- og røntgensenter

55 50 72 00