Ulike bygg blant annet huset Betanien sykehus.

​Pasienterfaringsundersøkelser

Vi ønsker at pasienter, pårørende og andre skal føle seg ivaretatt, sett og hørt. Gjennom pasienterfaringsundersøkelser måler vi din vurdering av kvaliteten på tjenestene våre, og kartlegger mulige forbedringsområder. På denne måten kan vi utvikle og forbedre tjenestene våre i tråd med dine behov og ønsker.

 

Formål

 • Kartlegge forbedringsområder i tjenestene våre.
 • Utvikle og forbedre tjenester i tråd med brukernes behov.
 • Pasienter, pårørende og andre skal føle seg ivaretatt, sett og hørt.
 • Resultatene fra pasienterfaringsundersøkelsene skal brukes i kvalitetsforbedringsarbeid ved virksomheten, og på den måten øke brukermedvirkning.
 • Gi pasienter, brukere og pårørende mulighet til å si fra om hvordan de opplever kvaliteten på tjenestene og dialogen med helsepersonell.
 • Gi viktig styringsinformasjon til ledere på ulike nivå i virksomheten.

 

Gjennomføring av undersøkelser

 • Betanien sykehus tilstreber å ha lokale, regionale eller nasjonale pasienterfaringsundersøkelser hvert 2. år på alle sine enheter.
 • Betanien sykehus vil delta i pasienterfaringsundersøkelser som er initiert av Helse Vest for våre pasient- og brukergrupper.

 

Koordinering

Personalavdelingen bistår Betanien sykehus i å koordinere og kvalitetssikre alle pasienterfaringsundersøkelser. Dette sikrer at alle pasienterfaringsundersøkelser blir gjennomført på samme måte med felles kvalitetssikret metode og verktøy.


Utføring og innsamling av svar

 • Som pasient ved en poliklinikk eller sengepost vil du få informasjon fra helsepersonalet når det gjennomføres pasienterfaringsundersøkelser på avdelingen/poliklinikken som du får behandling ved.
 • Det vil også henge informasjonsplakater i avdelingen/poliklinikken, og du vil finne informasjon om pasienterfaringsundersøkelser på våre nettsider.
 • Pasienterfaringsundersøkelser som er initiert av Helse Vest og nasjonale pasienterfaringsundersøkelser har 40-50 spørsmål, mens de lokale pasienterfaringsundersøkelsene benytter en kortversjon, med 10-13 spørsmål. Stort sett alle pasienterfaringsundersøkelser varer i en periode på 2-3 måneder. Noen ganger lenger.
 • Pasienterfaringsundersøkelsene forgår ved at du får utlevert et papirskjema.
  • For døgnpasienter vil det leveres ved utskriving.
  • Ved konsultasjon/behandling ved poliklinikk eller dagkirurgi vil du få utlevert skjema etter konsultasjon.
 • I de nasjonale pasienterfaringsundersøkelsene får du tilsendt brev/spørreskjema i posten, i etterkant av oppholdet/behandlingen. Her kan du velge mellom å svare elektronisk eller på papirskjema.
 • Deltaking i pasienterfaringsundersøkelser er frivillig, så du velger selv om du vil svare eller ikke. Svarene er anonyme og vil ikke kunne knyttes til personer. Alle opplysninger i pasienterfaringsundersøkelser blir behandlet konfidensielt. Helsepersonellet ved Betanien sykehus får ikke vite om du har svart, eller eventuelt hva du har svart. Alle svar er viktig for kvalitetsarbeidet vårt, så vi oppfordrer alltid alle til å svare.

 

Resultat/rapport

Resultatrapport fra Kunnskapssenteret eller koordinator i personalavdelingen går til sykehusdirektør og senterleder for videre oppfølging. Kopi sendes til kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, samt brukerutvalg.

 

Oppfølging

Den/de avdelingene som deltar i pasienterfaringsundersøkelser har ansvar for vurdering av resultatrapport og oppfølging. Prosjekt/tiltak skal settes opp i en handlingsplan med tidsfrist og hvem som er ansvarlig for oppfølging.

 

Publisering

Resultat fra pasienterfaringsundersøkelsene ved Betanien sykehus blir publisert på våre nettsider.

 

Evaluering

Den/de avdelingene som deltar i pasienterfaringsundersøkelser skal evaluere gjennomførte tiltak innen tidsfrist som blir oppsatt i handlingsplanen.

 Planlagte undersøkelser

​​Betanien DPS

I perioden april-juli gjennomførte poliklinikken ved Betanien DPS en pilotstudie. Hovedundersøkelsen gjennomføres i september-desember 2016. Resultatene skal etter planen presenteres i utgangen av mars 2017.


 

Betanien BUP

BUP skal gjennomføre en ​brukererfaringsundersøkelse i 2017.

 Kontakt oss

Kontakt personalavdelingen på telefon 55 50 70 06 om du har spørsmål om pasienterfaringsundersøkelser.