Prest i samtale med en pasient på Betanien sykehus

​Preste- og di​akonitjeneste​

Som et ledd i virkeliggjøringen av Stiftelsen Betanien Bergens idégrunnlag har Betanien sykehus en preste- og diakonitjeneste. Diakoniavdelingen består av en prest og en diakon.

 

Samtale​​partner

De ansatte i diakoniavdelingen kan brukes som samtalepartner av pasienter, pårørende og ansatte. Presten og diakonen har taushetsplikt, og samtalene vil være på brukerens premisser. I noen fora tilbys også samtalegrupper.

 

Andakter og gu​​dstjenester

Gjennom året holdes det en ukentlig andakt, samt at det er noen gudstjenestetilbud gjennom året.

 

Båreandakt/syn​ing

Presten er tilgjengelig ved båreandakt og syning der det er ønskelig.   

 

Åpent ka​​pell

Betanien sykehus har et kapell som står åpent alle hverdager på dagtid. Rommet kan brukes av enkeltpersoner eller grupper.

 

Tverrfaglig sam​arbeid

Presten deltar i det tverrfaglige samarbeidet på sengepostene ved Betanien sykehus.

 

Undervisning/vei​​​ledning

Gjennom året bidrar diakoniavdelingen i undervisning og veiledning av ansatte.

 

Etisk refle​​ksjon

Blant annet gjennom klinisk etikkomité er Betanien sykehus opptatt av å ha en etisk refleksjon og tilnærming i måten å møte pasienter på og i den medisinske behandlingen.

 

Andre religioner og livssyn

Diakoniavdelingen er behjelpelig med å opprette kontakt med andre trossamfunn der det er ønskelig.

 Telefon

​Kontakt oss på 55 50 72 40.

 Ansatte

Diakon Åsta Marie Olafsson

Åsta Marie Olafsson

Diakonileder

Tlf. 55 50 72 40