Prest i samtale med en pasient på Betanien sykehus

​Di​akonitjeneste​

Som et ledd i virkeliggjøringen av Stiftelsen Betanien Bergens idégrunnlag har Betanien sykehus en diakon.

 

Samtale​​partner

Diakonen kan brukes som samtalepartner av pasienter, pårørende og ansatte. Diakonen har taushetsplikt, og samtalene vil være på brukerens premisser.

 

Livssynsgruppe

Avdeling allmennpsykiatri har et frivillig tilbud om ukentlig livssynsgruppe, ledes av diakonen. der tar man opp eksistensielle tema som for eksempel meningen med livet, håp og menneskeverd.

 

Åpent ka​​pell

Betanien sykehus har et kapell som står åpent alle hverdager på dagtid. Rommet kan brukes av enkeltpersoner eller grupper.

​ 

Andre religioner og livssyn

Diakonen er behjelpelig med å opprette kontakt med andre trossamfunn der det er ønskelig.

 Telefon

​Kontakt oss på 55 50 72 40.

 Ansatte

Diakon Åsta Marie Olafsson

Åsta Marie Olafsson

Diakonileder

Tlf. 55 50 72 40