Prest i samtale med en pasient på Betanien sykehus

​Preste- og di​akonitjeneste

Som et ledd i virkeliggjøringen av Stiftelsen Betanien Bergens idégrunnlag har Betanien sykehus en preste- og diakonitjeneste. Diakoniavdelingen består av en prest og en diakon.

 

Samtale​​partner

De ansatte i diakoniavdelingen kan brukes som samtalepartner av pasienter, pårørende og ansatte. Presten og diakonen har taushetsplikt, og samtalene vil være på brukerens premisser. I noen fora tilbys også samtalegrupper.

 

Andakter og gu​​dstjenester

Gjennom året holdes det en ukentlig andakt, samt at det er noen gudstjenestetilbud gjennom året.

 

Båreandakt/syn​ing

Presten er tilgjengelig ved båreandakt og syning der det er ønskelig.   

 

Åpent ka​​pell

Betanien sykehus har et kapell som står åpent alle hverdager på dagtid. Rommet kan brukes av enkeltpersoner eller grupper.

 

Tverrfaglig sam​arbeid

Presten deltar i det tverrfaglige samarbeidet på sengepostene ved Betanien sykehus.

 

Undervisning/vei​​​ledning

Gjennom året bidrar diakoniavdelingen i undervisning og veiledning av ansatte.

 

Etisk refle​​ksjon

Blant annet gjennom klinisk etikkomité er Betanien sykehus opptatt av å ha en etisk refleksjon og tilnærming i måten å møte pasienter på og i den medisinske behandlingen.

 

Andre religioner og livssyn

Diakoniavdelingen er behjelpelig med å opprette kontakt med andre trossamfunn der det er ønskelig.

 Kontaktinformasjon

​Kontakt oss på tlf. 55 50 72 40.

 Ansatte

Diakon Åsta Marie Olafsson

Åsta Marie Olafsson

Diakonileder

Tlf. 55 50 72 40

Prest Rolf Hugo Hanssen.


Rolf Hugo Hanssen

Prest

Tlf. 55 50 72 43