Blomster på veggen på Betanien barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk.

Ressursenhet V27 – hvem er vi?

V27 er en klinisk ressursenhet for BUPene i Helse Vest. Den er knyttet til Betanien BUP ved Betanien sykehus. V27s målgruppe er barn og ungdom som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn.

 

Hvordan arbeider vi?

Vi arbeider mye med konsultasjon til andre profesjonelle (f.eks. Barnevern, BUP) per telefon eller at vi reiser ut. Her drøfter vi anonymt saker som på en eller annen måte har med problematisk eller skadelig seksuell atferd å gjøre.

Råd/veiledning gis ofte på temaer som:

 

Hvilke saker tar vi?

V27 tar inn saker ​fra eget BUP-​distrikt i Bergen (Laksevåg og Fyllingsdalen bydeler). For andre er ressurseneheten V27 å regne som en tredjelinjeinstans. For andre i Helse Vest anbefales det å henvise til lokal BUP, og V27 vil være svært behjelpelig med konsultasjon så lenge det måtte være behov og hensiktsmessig i saken. Konsultasjon gis til alle BUPer i Helse Vest.​

Hva gjør vi?

I saker V27 tar direkte inn, tilbyr vi utredning, risikovurdering og behandling Vi jobber individuelt, med familier og i grupper. Foreldre/foresatte tilbys veiledning. I saker der det er aktuelt kan vi tilby noe veiledning til barnehage/skole.

Vi kan også tilby foredrag/forelesninger om:

  • Hva et seksuelt overgrep er/kan være (offline og online)
  • Forekomst 
  • Hvem er utøverne og hvorfor gjør de det
  • Hva kan instanser rundt utøveren/familien gjøre 
  • Hva kan BUP og andre hjelpeinstanser lokalt gjøre – aleine eller med V27s bistand

 

Hvem arbeider ved V27

Teamet består pr. 01.02.2017 av teamleder/psykologspesialist Helle Kleive (100 %), spesialist i barne- og ungdomspsykiatri/overlege​ Øystein Grov (40 %), psykologspesialist Monica Jensen (80 %) og psykologspesialist Eva Mørch (20 %).

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 08.00-15.30
​Kontakt oss på telefon:
55 50 73 50

 Leder

Helle Kleive - leder for Ressursenhet V27 ved Hospitalet Betanien Barne- og ungdomspsykiariske poliklinikk.

Helle Kleive

Leder
Ressursenhet V27

Tlf. 55 50 73 50

 Faglitteratur V27 bidrar i

Birkhaug et al (2005): Unge overgripere: En kartleggingsundersøkelse i Hordaland. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Ingnes, Kleive og Garbo (2009): V27 2004-2008 prosjektrapport.​

Eili Knudsen Ingnes og Helle Kleive (2011): I møte med unge overgripere. Gyldendal akademisk.

Erling Garbo og Helle Kleive (2015): Telefonkonsultasjoner med behandlingsapparatet. V27s erfaringer gjennom 9 år.

Jensen, Garbo, Kleive, Grov og Hysing (2016): Gutter i Norge med skadelig seksuell atferd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Helle Kleive (2016): Barn som forgriper seg på barn​. Praksisinnlegg i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Øystein Grov og Helle Kleive (2016): ADHD-medisiner og seksuelle overgrep. Meningsinnlegg i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Askeland, Jensen og Moen (2017): Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller sakdelig seksuell atferd. NKVTS rapport nr. 1/2017.

 Annen faglitteratur

Holt, Nilsen, Moen og Askeland (2016): Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep​. NKVTS rapport nr. 6/2016.

NICE guideline (2016): Harmful sexual behaviour among children and young people​.​

Hackett, S., Holmes, D. and Branigan, P. (2016): Operational framework for children and young people displaying harmful sexual behaviours. London, NSPCC.