Åpningstider

​​Mandag-fredag kl. 08.00-15.30
​​Kontakt oss på telefon:
55 50 73 50

 Leder

Helle Kleive - leder for Ressursenhet V27 ved Hospitalet Betanien Barne- og ungdomspsykiariske poliklinikk.

Helle Kleive

Leder
Ressursenhet V27

Tlf. 55 50 73 50

 Faglitteratur V27 bidrar i

Birkhaug et al (2005): Unge overgripere: En kartleggingsundersøkelse i Hordaland. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Ingnes, Kleive og Garbo (2009): V27 2004-2008 prosjektrapport.​

Eili Knudsen Ingnes og Helle Kleive (2011): I møte med unge overgripere. Gyldendal akademisk.

Erling Garbo og Helle Kleive (2015): Telefonkonsultasjoner med behandlingsapparatet. V27s erfaringer gjennom 9 år.

Jensen, Garbo, Kleive, Grov og Hysing (2016): Gutter i Norge med skadelig seksuell atferd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Helle Kleive (2016): Barn som forgriper seg på barn​. Praksisinnlegg i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Øystein Grov og Helle Kleive (2016): ADHD-medisiner og seksuelle overgrep. Meningsinnlegg i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Askeland, Jensen og Moen (2017): Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller sakdelig seksuell atferd. NKVTS rapport nr. 1/2017.

 Annen faglitteratur

Holt, Nilsen, Moen og Askeland (2016): Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep​. NKVTS rapport nr. 6/2016.

NICE guideline (2016): Harmful sexual behaviour among children and young people​.​

Hackett, S., Holmes, D. and Branigan, P. (2016): Operational framework for children and young people displaying harmful sexual behaviours. London, NSPCC.