Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 08.00-15.30
​​Kontakt oss på telefon:
55 50 73 50

 Leder

Helle Kleive - leder for Ressursenhet V27 ved Hospitalet Betanien Barne- og ungdomspsykiariske poliklinikk.

Helle Kleive

Leder
Ressursenhet V27

Tlf. 55 50 73 50

 Faglitteratur

​V27 2004-2008. Prosjektrapport (Ingnes, Kleive, Garbo, 2009).

Eili Knudsen Ingnes/Helle Kleive (2011): I møte med unge overgripere. Gyldendal akademisk.

Telefonkonsultasjoner med behandlingsapparatet. V27s erfaringer gjennom 9 år (Garbo og Kleive, 2015).

Jensen, Garbo, Kleive, Grov og Hysing (2016): Gutter i Norge med skadelig seksuell atferd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

NKVTS (2016): Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep​. Rapport nr. 6/2016.

 Atuelle lenker