Blomster på veggen på Betanien barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk.

Ressursenhet V27 – hvem er vi?

V27 er en klinisk ressursenhet for BUPene i Helse Vest. Den er knyttet til Betanien BUP ved Betanien sykehus. V27s målgruppe er barn og ungdom som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn.

 

Hvordan arbeider vi?

Vi arbeider mye med konsultasjon til andre profesjonelle (f.eks. Barnevern, BUP). Her drøfter vi anonymt saker som på en eller annen måte har med problematisk eller skadelig seksuell atferd å gjøre.

Råd/veiledning gis ofte på temaer som:

 

Hvilke saker tar vi?

V27 tar inn saker ​fra eget BUP-​distrikt i Bergen (Laksevåg og Fyllingsdalen bydeler). For an​dre er ressursenheten V27 å regne som en tredjelinjeinstans. Ellers i Helse Vest anbefales det å henvise til lokal BUP, og V27 vil være​ behjelpelig med konsultasjon så lenge det måtte være behov og hensiktsmessig i saken. Konsultasjon gis til alle BUPer i Helse Vest.​

Dersom akutte saker, henvend deg til lokalt barnevern, barnehus eller politi.

Hva gjør vi?

I saker V27 tar direkte inn, tilbyr vi utredning, risikovurdering og behandling. I disse sakene jobber vi individuelt, med familier og hjelpeapparatet rundt.


Vi kan også tilby:

 • Undervisning i AIM
 • Forelesning/foredrag om:
  • Hva et seksuelt overgrep er/kan være (offline og online)
  • Forekomst 
  • Hvem er utøverne og hvorfor gjør de det
  • Hva kan instanser rundt utøveren/familien gjøre 
  • ​Hva kan BUP og andre hjelpeinstanser lokalt gjøre – alene eller med V27s bistand

 

Hvem arbeider ved V27

Teamet består pr. 01.09.2017 av teamleder/psykologspesialist Helle Kleive (100 %), spesialist i barne- og ungdomspsykiatri/overlege​ Øystein Grov (40 %), psykologspesialist Monica Jensen (80 %) og psykologspesialist Eva Mørch (80 %).

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 08.00-15.30
​Kontakt oss på telefon:
55 50 73 50

 Leder

Helle Kleive - leder for Ressursenhet V27 ved Hospitalet Betanien Barne- og ungdomspsykiariske poliklinikk.

Helle Kleive

Leder
Ressursenhet V27

Tlf. 55 50 73 50

 SSA konferanser

​24.-27. april 2018
Barn & Unge kongressen 2018​
Arrangør: UniResearch/RKBU Vest
Sted: Bergen

31. mai-1. juni 2018
Nordisk SSA konf​eranse
Arrangør: Det nasjonale kompetansenettverket på SSA
Sted: Oslo

4.-5. juni 2018
Seminar: Miljøarbeid for barn og unge med SSA
Arrangør: Bufetat region Midt, RVTS Midt og Rebessa
Sted: Trondheim