Blomster på veggen på Betanien barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk.

Ressursenhet V27 – hvem er vi?

V27 er en klinisk ressursenhet for BUPene i Helse Vest. Den er knyttet til Betanien BUP ved Betanien sykehus. V27s målgruppe er barn og ungdom som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn.

 

Hvordan arbeider vi?

Vi arbeider mye med konsultasjon til andre profesjonelle (f.eks. Barnevern, BUP) per telefon eller at vi reiser ut. Her drøfter vi anonymt saker som på en eller annen måte har med problematisk eller skadelig seksuell atferd å gjøre.

Råd/veiledning gis ofte på temaer som:

 

Hvilke saker tar vi?

V27 tar inn saker ​fra eget BUP-​distrikt i Bergen (Laksevåg og Fyllingsdalen bydeler). For andre anbefales det å henvise til lokal BUP, og V27 vil være svært behjelpelig med konsultasjon så lenge det måtte være behov og hensiktsmessig i saken.

Konsultasjon gis til alle BUPer i Helse Vest.

Hva gjør vi?

I saker V27 tar direkte inn, tilbyr vi utredning, risikovurdering og behandling Vi jobber individuelt, med familier og i grupper. Foreldre/foresatte tilbys veiledning. I saker der det er aktuelt kan vi tilby noe veiledning til barnehage/skole.

Vi kan også tilby foredrag/forelesninger om:

  • Hva et seksuelt overgrep er/kan være (offline og online)
  • Forekomst 
  • Hvem er utøverne og hvorfor gjør de det
  • Hva kan instanser rundt utøveren/familien gjøre 
  • Hva kan BUP og andre hjelpeinstanser lokalt gjøre – aleine eller med V27s bistand

 

Hvem arbeider ved V27

Teamet består pr. 01.08.2016 av teamleder/psykologspesialist Helle Kleive (100 %), spesialist i barne- og ungdomspsykiatri/overlege​ Øystein Grov (40 %), psykologspesialist Monica Jensen (80 %, p.t. 30 ​% tilknyttet NKVTS) og psykologspesialist Eva Mørch (20 %).

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 08.00-15.30
​Kontakt oss på telefon:
55 50 73 50

 Leder

Helle Kleive - leder for Ressursenhet V27 ved Hospitalet Betanien Barne- og ungdomspsykiariske poliklinikk.

Helle Kleive

Leder
Ressursenhet V27

Tlf. 55 50 73 50

 Faglitteratur

​V27 2004-2008. Prosjektrapport (Ingnes, Kleive, Garbo, 2009).

Eili Knudsen Ingnes/Helle Kleive (2011): I møte med unge overgripere. Gyldendal akademisk.

Telefonkonsultasjoner med behandlingsapparatet. V27s erfaringer gjennom 9 år (Garbo og Kleive, 2015).

Jensen, Garbo, Kleive, Grov og Hysing (2016): Gutter i Norge med skadelig seksuell atferd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

NKVTS (2016): Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep​. Rapport nr. 6/2016.