Helsepersonell ser på skjermen som brukes under en operasjon ved bruk av kikkhullskirurgi ved Betanien dagkirurgisk senter.

Gynekologiske informasjonsskriv

Her finner du informasjonsskriv som gjelder for de ulike gynekologiske operasjonene. I tillegg er det et informasjonsskriv som gjelder alle, uavhengig av operasjon og et helseopplysningsskjema som skal returneres til Betanien dagkirurgisk senter i god tid før du skal motta behandling hos oss.

 

Preoperative informasjonsskriv

De preoperative informasjonsskrivene inneholder informasjon som skal leses før operasjonen. I disse står det blant annet om du skal faste, hva du skal ta av smertestillende for å legge grunn for en god smertebehandling, hva som skjer under operasjonen og eventuelle komplikasjoner.

 1. Endometriereseksjon og/eller fjerning av muskelknuter/polypper i livmoren (hysteroskopi)
 2. Operativ hysteroskopi pga. barneønske
 3. Operere bort livmoren (vaginal hysterektomi)
 4. Operere bort livmoren ved kikkhullsoperasjon (laparoskopisk assistert vaginal hysterektomi)
 5. Fjerning av livmoren ved kikkhullsoperasjon (laparoskopisk supravaginal hysterektomi)
 6. Fremfall av skjede/livmor (genital descens)
 7. Laparoskopi (kikkhullsoperasjon i buken)
 8. Sterilisering ved laparoskopi
 9. Fjerning av en del av livmorhalsen (konisering)
 10. Utskraping av livmoren/eventuelt også fjerning av polypper (abrasio)
 11. Fjerning av livmor ved åpen operasjon (laparotomi hysterektomi)
 12. Urinlekkasje (TVT = Tensjononsfri Vaginal Tape og TVTO = Tensjonsfri Vaginal Tape Obturator)

 

​Postoperative informasjonsskriv

De postoperative informasjonsskrivene inneholder informasjon om hvordan du skal forholde deg til ulike ting etter operasjonen.

 1. Endometriereseksjon og/eller fjernet muskelknuter/polypper i livmoren (hysteroskopi)
 2. Operativ hysteroskopi pga. barneønske
 3. Operert bort livmoren (vaginal hysterektomi)
 4. Operert bort livmoren ved kikkhullsoperasjon (laparoskopisk assistert vaginal hysterektomi)
 5. Fjerning av livmoren ved kikkhullsoperasjon (laparoskopisk supravaginal hysterektomi)
 6. Fremfall av skjede/livmor (genital descens)
 7. Laparoskopi (kikkhullsoperasjon i buken)
 8. Sterilisering ved laparoskopi
 9. Fjerning av en del av livmorhalsen (konisering)
 10. Utskraping av livmoren/eventuelt også fjerning av polypper (abrasio)
 11. Fjerning av livmor ved åpen operasjon (laparotomi hysterektomi)
 12. Urinlekkasje (TVT = Tensjonsfri Vaginal Tape og TVTO = Tensjonsfri Vaginal Tape Obturator)

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 07.30-15.30​

​Kontakt oss på tlf. 55 50 71 61.

Mandag-fredag er telefonen er åpen mellom:

 • Kl. 08.00-10.30
 • Kl. 12.30-15.00

 

Fredag er telefonen åpen mellom:

 • Kl. 08.00-10.30
 • Kl. 12.30-14.30

 Leder

Laila Brask

Laila Brask

Leder Betanien dagkirurgisk senter

55 50 71 61