Helsepersonell utfører en operasjon ved bruk av kikkhullskirurgi ved Betanien dagkirurgisk senter

Betanien dagkirurgisk senter

Betanien dagkirurgisk senter er en del av det offentlige helsetilbudet og har avtale med Helse Vest RHF. Vi tar imot pasienter innen fagområdene:

  • Gynekologi
  • Kirurgi


Vi har personale med lang og allsidig erfaring. Både sykepleiere og leger er spesialister innen sine fagområder.

Betanien dagkirurgisk senter har nyoppussede lokaler og 3 operasjonsstuer med moderne utstyr. Vi har overvåkingsplasser med mulighet for overnatting når dette er nødvendig. Vi kan også tilby laboratorietjenester og røntgentjenester ved Betanien laboratorie- og røntgensenter.

​Betanien dagkirugisk senter har betydelig operativ virksomhet og utfører de aller fleste inngrep innenfor generell gynekologi. Omfanget er relativt stort, også i forhold til Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus.

 Åpningstider

​Mandag-fredag kl. 07.30-15.30​

​Kontakt oss på tlf. 55 50 71 61.

Mandag-fredag er telefonen er åpen mellom:

  • Kl. 08.00-10.30
  • Kl. 12.30-15.00

 

Fredag er telefonen åpen mellom:

  • Kl. 08.00-10.30
  • Kl. 12.30-14.30

 Leder

Laila Brask

Laila Brask

Leder Betanien dagkirurgisk senter

55 50 71 61