Lysestake på venterom i poliklinikken ved Betanien distriktspsykiatrisk senter

Informasjon for helsepersonell om poliklinikken 

Den første kontakten med psykisk helsevern er vanligvis poliklinisk. Her gjennomføres undersøkelser og utredning, som er utgangspunkt for videre behandling.

I den polikliniske behandlingen er det ulike former for samtaleterapi individuelt og/eller i grupper, medisinering og læring av mestringsstrategier for å øke forståelsen av sykdommen og finne løsninger som kan hjelpe den enkelte.

Poliklinikken er inndelt i ulike team som er tverrfaglig sammensatt med blant annet psykiater, psykologspesialist og spesialsykepleier. I tillegg har poliklinikken sosionom, fysioterapeut og merkantilt personell tilknyttet avdelingen fra fellestjenesten ved Betanien DPS.

Poliklinikken består av to allmennpsykiatriske team som behandler et stort spekter av psykiske lidelser med individuelt tilpasset behov for henholdsvis kortere og lengre tids behandling.

 ​

Ambulant akutteam

Ambulant akutteam (AAT) foretar vurdering av akuttpsykiatriske og krisepregete situasjoner. Teamet fokuserer på å forebygge utvikling av alvorlig psykisk krise, hindre unødige innleggelser i sykehus/DPS, samt gi råd og veiledning i akutte psykiske krisesituasjoner. AAT bistår også personer, familier og samarbeidspartnere med å mobilisere egne ressurser for å mestre akutte kriser og gir støtte i krisesituasjoner gjennom samtaler som åpner for alternative løsninger.

 Åpningstider

Man-tirsdag​Kl. 08.00-15.30
​Onsdag​Kl. 08.00-18.30
​Tors-fredag

​Kl. 08.00-15.30

 Kontaktinformasjon

​Du kan kontakte oss direkte på tlf.  55 50 74 00.

 Leder

Knut Olaf Skårdalsmo


​Knut Olaf Skårdalsmo

Leder poliklinikken

Tlf. 55 50 74 00