TV-kroken på en av heldøgnspostene ved Betanien distriktspsykiatrisk senter.

Pasientinformasjon om heldøgnspostene 

I perioder kan man oppleve så sterke psykiske plager at det blir vanskelig å ta vare på seg selv. I slike perioder kan døgnbehandling være et alternativ. Betanien DPS har to heldøgnsposter: avdeling allmennpsykiatri og avdeling psykose.

 

Behandling

Døgnbehandlingen du mottar er individuelt tilrettelagt og du vil utarbeide en behandlingsplan for oppholdet sammen med din hovedbehandler og kontaktperson. Retten til en individuell plan er nedfelt i Lov om psykisk helsevern.

I tillegg til den individuelle behandlingen, vil miljøet i posten være tilrettelagt slik at du i størst mulig grad får et meningsfylt behandlingsopphold.

 

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en integrert del av behandlingen under innleggelsen i døgnenhetene. Du får anledning til å delta i fysiske aktiviteter som turgåing og økter i treningsrom/studio. Det vil være både individuelle tilbud i avdelingen og gruppeopplegg i samarbeid med fysioterapeutene som jobber ved DPSet.

Aktiviteter er lagt opp slik at det skal være mulig å overføre opplegget til hverdagen utenfor institusjon. Om du trener/deltar på egne aktiviteter i nærområdet sitt, er det ønskelig at du fortsetter med dette.

 

Avdeling allmennpsykiatri

Avdeling allmennpsykiatri er en åpen allmennpsykiatrisk sengepost med 14 behandlingsplasser. Denne avdelingen er for deg som har angst, depresjon eller lignende og trenger kortvarig opphold for stabilisering, utredelse og behandling.

Oppholdet vil være tidsavgrenset tilpasset den enkelte og ha klar målsetting. Du vil være delaktig i utarbeidelsen av behandlingsplanen din hvor det blir satt mål for oppholdet og en estimert innleggelsestid.

 

Avdeling psykose

Avdeling psykose har 12 behandlingsplasser. Avdelingen har et særlig ansvar for personer med psykoselidelser som har behov for planlagte eller akutte opphold. Vi tilbyr målrettete opphold som er tilpasset deg. Avdeling psykose har fokus på et bedringsorientert perspektiv i behandlingen der din egen aktivitet, medbestemmelse og mestring står sentralt.

 Kontaktinformasjon

Du kan ta direkte kontakt med oss på telefon:

 • Avdeling allmennpsykiatri
  • 55 50 74 20
 • Avdeling psykose
  • 55 50 74 30

 Besøkstider

Våre besøkstider er som følger:

 • Avdeling allmennpsykiatri
  • Mandag-fredag kl. 17.00-20.00
  • Lørdag-søndag kl. 11.00-20.00
 • Avdeling psykose
  • Hver dag kl. 17.00-20.00

 Ledere

 Bjørn Arne Østevold

Bjørn Arne Østevold

Avdelingsleder avd. allmennpsykiatri

Tlf. 55 50 74 15

Ingrid Vognstølen

Ingrid Vognstølen

Avdelingsleder avd. psykose

Tlf. 55 50 74 26