Fellesrom på heldøgnspost ved Betanien distriktspsykiatriske senter.

​Pasientinformasjon om poliklinikken

Vår allmennpsykiatriske poliklinikk gir tilbud om utredning og behandling av psykiske plager/psykisk sykdom etter henvisning fra fastlege eller syk​ehus. Behandlingstilbudet kan både være individuelt og i gruppe.

 

Behandling

De første møtene brukes til en nærmere avklaring av det som plager deg. Det settes en diagnose, og ved behov for videre oppfølging lages det i samarbeid med deg en behandlingsplan som bl.a. sier noe om hva som er mål med behandling og behandlingens varighet/omfang. Problemstillinger knyttet til din aktuelle tilstand blir drøftet i tverrfaglig team internt i poliklinikken.

Noen ganger kan det etter samtykke fra deg være aktuelt med samarbeid med pårørende. Har du barn er vi opptatt av at dine plager i minst mulig grad får negative konsekvenser for dem.

Behandling ved poliklinikken forutsetter stabilt oppmøte. Du finner en oversikt over timene dine på Vestlandspasienten.no.


 

​Strukturert poliklinisk dagtilbud - SOFA

SOFA er et strukturert gruppebasert behandlingsopplegg som baseres på de fire tilnærmingene samtale, opplæring, fysisk aktivitet og avspenning/mindfulness. Les mer om SOFA i denne brosjyren.


 

​​​Polikliniske grupper

Samta​legruppe

Eklektisk orientert samtalegruppe​

​​​Kriterier/målgruppe
Pasienter med angst, depresjon og lett personlighets -og relasjonsproblematikk, selvbildeproblematikk.

Varighet
Ukentlig gruppesamling med 1 gruppe på 1,5 time. Gruppen møtes onsdager kl. 10.00-11.30.


Kombinert lan​gtidsgruppe 

Består av kognitiv atferdsterapeutisk problemløsningsgruppe og psykodynamisk orientert samtalegruppe.

Kriterier/målgruppe
Diagnoseuavhengig gruppe med pasienter som har mer langvarige og sammensatte problemstillinger. 

Det kan være pasienter med omfattende angstproblematikk, personlighets- og relasjonsproblematikk, selvbildeproblematikk, bipolar lidelse, ADHD, traumer og tidligere rusproblematikk. 

Varighet
2 grupper av 1 time og 15 minutter, samt 30 minutters pause. Gruppene møtes tirsdager kl. 09.00-12.00.


 

Dialektisk at​ferdsterapi​​

Informasjon om tilbudet

 • Basert på dialektisk atferdsterapi (DBT), en evidensbasert metode for mennesker med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse eller store vasker med regulering av følelser
 • Inneholder ukentlig ferdighetstrening i gruppe (2 timer) og ukentlig individuell terapi (1 time)

 

Inklusjonskriterier

 • Diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse eller klare trekk der vanskene inkluderer store problemer med regulering av følelser, som merkes i mange sammenhenger, f.eks.:
  • Sterke humørsvingninger, lav toleranse for følelser og ubehag, tendens til å «sitte fast» i angst/depresjon, opplevelse av at følelser er uforutsigbare, ukontrollerbare, overveldende
  • Vansker i relasjoner på jobb/skole og/eller fritid
  • Usikker selvfølelse og identitet, tanker om utilstrekkelighet, tomhet og meningsløshet
  • Impulsiv atferd som skaper problemer for dem og andre
  • Eventuelt: Pågående alvorlig selvødeleggende eller kaotisk atferd

Individuell plan

Om du har behov for langvarige og sammensatte tjenester fra ulike tjenesteytere anbefaler vi en individuell plan. Hensikten er å koordinere den totale oppfølging du mottar, slik at den preges av samhandling, forutsigbarhet og klar ansvarsfordeling.

 

Akutt hjelp

Poliklinikken har daglig satt av tid til akutte henvendelser. I tillegg har vi et akutteam som kan kontaktes av fastlege eller personer i avdeling psykisk helse i bydelen ved behov for raske vurderinger.

 Åpningstider

​Man-tirsdag​Kl. 08.00-15.30
​Onsdag​Kl. 08.00-18.30
​Tors-fredag

​Kl. 08.00-15.30

 Kontaktinformasjon

​Kontakt oss på tlf. 55 50 74 00.

 Leder

Knut Olaf Skårdalsmo

​Knut Olaf Skårdalsmo

Leder poliklinikken

Tlf. 55 50 74 00