Fellesrom på heldøgnspost ved Betanien distriktspsykiatriske senter.

​Pasientinformasjon om poliklinikken

Poliklinikken gir tilbud om utredning og behandling av psykiske plager/psykisk sykdom etter henvisning fra fastlege eller syk​ehus. Behandlingstilbudet kan både være individuelt og i gruppe.

 

Behandling

De første møtene brukes til en nærmere avklaring av det som plager deg. Det settes en diagnose, og ved behov for videre oppfølging lages det i samarbeid med deg en behandlingsplan som bl.a. sier noe om hva som er mål med behandling og behandlingens varighet/omfang. Problemstillinger knyttet til din aktuelle tilstand blir drøftet i tverrfaglig team internt i poliklinikken.

Noen ganger kan det etter samtykke fra deg være aktuelt med samarbeid med pårørende. Har du barn er vi opptatt av at dine plager i minst mulig grad får negative konsekvenser for dem.

Behandling ved poliklinikken forutsetter stabilt oppmøte. Du finner en oversikt over timene dine på Vestlandspasienten.no.
 

Individuell plan

Om du har behov for langvarige og sammensatte tjenester fra ulike tjenesteytere anbefaler vi en individuell plan. Hensikten er å koordinere den totale oppfølging du mottar, slik at den preges av samhandling, forutsigbarhet og klar ansvarsfordeling.

 

Akutt hjelp

Poliklinikken har daglig satt av tid til akutte henvendelser. I tillegg har vi et akutteam som kan kontaktes av fastlege eller personer i avdeling psykisk helse i bydelen ved behov for raske vurderinger.

 Åpningstider

​Man-tirsdag​Kl. 08.00-15.30
​Onsdag​Kl. 08.00-18.30
​Tors-fredag

​Kl. 08.00-15.30

 Kontaktinformasjon

​Du kan kontakte oss direkte på tlf. 55 50 74 00.

 Leder

Knut Olaf Skårdalsmo

​Knut Olaf Skårdalsmo

Leder poliklinikken

Tlf. 55 50 74 00