Venterom på Betanien distriktspsykiatriske senter.

​Samhandling

Betanien DPS har mange gode samarbeidspartnere som gjør at vi i fellesskap bidrar med å levere gode helsetjenester til befolkningen. Innenfor psykisk helsevern for voksne har vi, i samarbeid med Helse Bergen og Bergen kommune, vært med på å utforme standardiserte pasientforløp, behandlingstilbud og nettverk. På denne siden finner du viktige lenker omkring dette.

 

 Ledere

Brede Aasen - leder for Hospitalet Betanien Distriktspsykiatriske senter.

Brede Aasen

Leder
Betanien DPS

Tlf. 55 50 73 80

 Bjørn Arne Østevold - avdelingsleder på avdeling allmennpsykiatri ved Hospitalet Betanien Distriktspsykiatriske senter.

Bjørn Arne Østevold

Avdelingsleder avd. allmennpsykiatri

Tlf. 55 50 74 15

Kirsti Sætre

Kirsti Sætre

Avdelingsleder avd. psykose

Tlf. 55 50 74 25

Knut Olaf Skårdalsmo​​​Knut Olaf Skårdalsmo

Leder
poliklinikken

Tlf. 55 5​0 74 00​