Sofakrok på en av heldøgnspostene ved Betanien distriktspsykiatrisk senter.

Hvordan få behandling?

Om du har psykiske problemer og behov for hjelp, må du kontakte enten fastlege eller legevakt. Legen vurderer om det er nødvendig å søke behandling på sykehusnivå (spesialisthelsetjenesten). Du kan også bli henvist til oss for behandling av lege, psykolog og andre fagpersoner i andre deler av spesialisthelsetjenesten.

 

Ventetider

Alle henvisninger til Betanien DPS blir vurdert i tverrfaglige inntaksmøter. Alle har rett på å få henvisningen vurdert innen 10 virkedager. I akutte saker vurderer man fortløpende og gir tilbud deretter. Dersom det blir vurdert at Betanien DPS kan gi deg et tilbud, blir det satt en frist for hvor lang tid det maksimalt skal gå før behandlingen skal starte. I svarbrevet får du alltid tidspunkt for første time.

Ventetiden til den enkelte pasient beror på vurdering av ulike kriterier fastsatt av Helsedirektoratet. Forskjellige psykiske vansker vil gi forskjellig frist for når behandlingen skal starte. Vurdering av hvor lang frist pasienten skal få blir gjort med utgangspunkt i Prioriteringsveilederen for psykisk helsevern. Betanien DPS forholder seg til gjeldende lovverk og veileder, og etterstreber å gi den enkelte pasient som har rett til behandling et tilbud så raskt som mulig.


Fritt sykehus gir deg som pasient rett til å velge sykehus/behandlingssted. Du kan lese mer om dine rettigheter og få informasjon om ventetider på ulike sykehus/behandlingssted hos Fritt sykehusvalg.

 

Betaling/egenandel

Helsetjenester og behandling blir i Norge i stor grad betalt av staten. Det er likevel slik at den som mottar behandlingen skal betale en egenandel. Dette berører de som mottar behandling i Betanien DPS sine poliklinikker og  ambulant team.

Egenandel pr. konsultasjon: kr. 351​
Årlig egenandelstak: kr. 2258 (2018)

Det du eventuelt har betalt ut over kr. 2258​​, får du automatisk refundert av Helfo. Du kan lese mer om frikort for helsetjenester på helsenorge.no.

Når du har fått frikort, må du snarest mulig forevise dette i ekspedisjoen eller til behandler slik at det kan registreres for å unngå å måtte legge ut for egenandeler utover det årlige egenandelstaket. Du blir belastet med egenandel frem til frikortet er forevist.

 
For å unngå gebyr på kr. 690 for ikke å møte til avtalt time, må avbestilling gjøres innen 24 timer. Avbestillingen kan gjerne gjøres ved aktuell avdeling eller på Vestlandspasienten.no.

​ 

Samarbeid

Vi holder kontakt med din fastlege i tiden du har kontakt med oss. Ved avslutning her sendes det en oppsummering til fastlege og eventuelt annen henviser.

 

Taushetsplikt

Alle som jobber ved poliklinikken har plikt til å hindre at uvedkommende får opplysninger om din helsetilstand.

 Kontaktinformasjon

Du kan ta direkte kontakt med oss på telefon:

 • Avdeling allmennpsykiatri
  • 55 50 74 20
 • Avdeling psykose
  • 55 50 74 30
 • Psykosepoliklinikk
  • 55 50 74 25
 • Allmennpsykiatrisk poliklinikk
  • 55 50 74 00

 Ledere

Brede Aasen

Brede Aasen

Leder
Betanien DPS

Tlf. 55 50 73 80

 Bjørn Arne Østevold

Bjørn Arne Østevold

Avdelingsleder avd. allmennpsykiatri

Tlf. 55 50 74 15

Ingrid Vognstølen

Ingrid Vognstølen

Avdelingsleder avd. psykose

Tlf. 55 50 74 26

Kirsti Sætre

​Kirsti Sætre

Leder 
psykosepoliklinikk

Tlf. 55 50 74 25

Knut Olaf Skårdalsmo

​​​Knut Olaf Skårdalsmo

Leder poliklinikken

Tlf. 55 5​0 74 00​

Veronica Zachariassen

Veronica Zachariassen

Kontorleder DPS

Tlf. 55 50 74 00