Bioingeniør jobber med en av analysemaskinene på Betanien laboratorie- og røntgensenter.

Informasjon for helsepersonell 

Laboratoriet ved Betanien laboratorie- og røntgensenter er et privateid klinisk kjemisk laboratorium. Vi har 5 årsverk og analyserer rundt 100.000 prøver i året.


 

La oss ta blodprøven

Poliklinikk

Vi har åpen poliklinikk for blodprøvetaking mandag til fredag fra kl. 7.30-14.30. Hos oss vil pasientene møte bioingeniører med lang erfaring innen prøvetaking. Vi tar også imot barn. 

Vi tar ingen egenandel, har kort ventetid og gratis parkering. Pasientene må ha med rekvisisjon fra lege. Prøvesvar blir overført elektronisk til rekvirenten via Helse Vest IKT.


 

Prøvetaking på institus​joner

Vi tar på oss oppdrag med å ta blodprøver på ulike typer institusjoner som for eksempel sykehjem, bofellesskap og sykehus. Kontakt oss for nærmere informasjon om dette tilbudet.

​​

Telefonsvar

Mandag-fredag mellom kl. 07.30-15.00 kan man få prøvesvar på telefon ved å ringe 55 50 71 50.

 Åpningstider

Poliklinikk blodprøvetaking:

​Mandag-fredag kl. 07.30-14.3​0


For prøve​svar og levering av prøver:

Mandag-fredag kl. 07.30-15.00

​Ta kontakt med oss på tlf. 55 50 71 50.

 Leder

Anne Haukaas Berge

Konstituert avdelingsleder laboratoriet

Tlf. 55 50 71 50