Føtter som går etter striper i gulvet på Betanien laboratorie- og røntgensenter.

Forberedelser før en MR-undersøkelse

MR-maskinen er åpen i begge ender. Vi har derfor mulighet til å ha kontakt med pasienten til en viss grad. Alle pasienter får en alarmballong i hånden som kan benyttes i nødstilfelle. Støyen fra maskinen kan være ubehagelig, men ellers kjenner ikke pasienten noe mens billedopptaket pågår.

 

Klaustrofobi og uro

Noen opplever det som skremmende å skulle ligge lenge inne i MR-maskinen. Ved kraftig klaustrofobi anbefaler vi peroral premedikasjon som tas en time før undersøkelsen starter. Pasienten må få dette utstedt fra henvisende lege. I noen tilfeller må undersøkelsen avbrytes på grunn av klaustrofobi. Dersom pasienten ikke er premedisinert og fremdeles er innstilt på å gjøre undersøkelsen, vil vedkommende få ny time så raskt det lar seg gjøre.

For at undersøkelsen skal lykkes er det en forutsetning at pasienten klarer å ligge i ro. Pasienter med smerter og vanskeligheter for å ligge lenge i ro, kan ha fordel av smertestillende medikamenter. Dette vurderer henvisende lege.

 

Premedikasjon

Betanien laboratorie- og røntgensenter har ikke premedikasjon, verken smertestillende eller beroligende. Pasientene må selv skaffe dette fra fastlegen sin. Når det gjelder beroligende medisin, anbefaler vi å ta tabletten en time før undersøkelsen starter.

 

Forflytning

På grunn av magnetfeltet kan vi ikke kjøre senger og magnetiske rullestoler inn i MR-rommet. Pasienten må kunne forflyttes over i vår plastrullestol. Dersom pasienten antas å ikke kunne ligge helt i ro i 10-15 minutter bør CT-undersøkelse vurderes. Ved undersøkelser av hodet og nakken må man ligge tilnærmet flatt på benken.

 

Språk og nedsatt kognitiv funksjon

Språk og nedsatt kognitiv funksjon kan gjøre det utfordrende å samarbeide om å ligge i ro. Sjekklistegjennomgang må kunne utføres av radiografen som tar inn pasienten. Vi ber om at eventuelle språklige utfordringer og/eller nedsatt kognitiv funksjon blir opplyst om i henvisningen.

 

Kontrastmiddel og Kreatinin/GFR

Vi benytter Dotarem 279.3 mg/ml til de fleste kontrastundersøkelser på MR. I innkallingsbrevet vil pasienter som skal ha intravenøs kontrast få beskjed om å møte opp 1,5 time før undersøkelsen for å ta blodprøve ved laboratoriet ved Betanien laboratorie- og røntgensenter. Vi legger pasientens kreatininsvar, høyde, vekt, alder og kjønn til grunn for utregning av GFR. Ved tilfredsstillende GFR settes kontrast Dotarem som er regnet for å være et av de sikreste av kontrastmidlene på markedet.

Dersom pasienten har reagert på MR-kontrastmiddel tidligere eller GFR er for lav, vil vi revurdere bruken av kontrastmiddel. Det samme gjelder nyre- og leveropererte.

Man skal ikke amme de neste 24 timene etter kontrastmiddeladministrasjon.

Betanien laboratorie- og røntgensenter holder til i Fyllingsdalen i Bergen.

 Åpningstider

Mandag-torsdag kl. 07.30-21.00
Fredag kl. 07.30-15.00​
Kontakt oss​55 50 72 00
Timebestilling​​55 50 71 80

 Leder

Erik Vang

Erik Vang

Leder Betanien laboratorie- og røntgensenter

55 50 72 00