Utsikt fra kontrollrommet mot pasient som ligger i MR-maskinen ved Betanien laboratorie- og røntgensenter.

Pasientens sikkerhet i forbindelse med MR-undersøkelser 

På grunn av det kraftige magnetfeltet er vi svært opptatt av pasientens sikkerhet. Det er viktig at sjekklistene blir korrekt utfylte.

 

Kontraindikasjoner for MR

Pacemaker, pacemakerelektroder, hjertestarter (ICD) og andre elektriske implantater utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Pasienter som har dette skal ikke under noen omstendigheter henvises til MR-undersøkelse. Dette gjelder også pasienter med nevrostimulator og cochleaimplantat.

Hodeoperasjoner med aneurysmeclips av eldre dato (magnetiske) er også kontraindisert, men vi trenger implantatnavn og produsent for å eventuelt godkjenne dette. Slike operasjoner av nyere dato utgjør mindre fare, men vi må vite med sikkerhet hvilket implantat som er satt inn.

Metallsplinter i øyet er en kontraindikasjon da dette kan vri på seg og forårsake skade.

 

Forsiktighetsregler

Hjerteoperasjoner som ACB, implantasjon av biologiske klaffeproteser og sternectomi utgjør ingen fare i vår MR-maskin. Vi trenger alltid å vite hvilket implantat som er satt inn, spesielt i forhold til mekaniske klaffeproteser og metallgraft i aorta. Intervensjonsprosedyrer som stenting og RFA er trygt i MR.

Ved usikkerhet om implantater må dere gjerne kontakte oss. Ved tvilstilfeller innhenter vi operasjonsbeskrivelser og kontrollerer dette opp mot implantatlistene våre.

På generelt grunnlag godkjenner vi alt osteosyntesemateriale uansett alder på dette. Vi har allikevel behov for å vite om dem da de kan føre til mildt ubehag og forringelse av billedkvalitet. Spiral er problemfritt i MR.

 

Gravide

Vi skanner i utgangspunktet ikke gravide. MR er kontraindisert i 1. trimester, men kan gjøres i 2. og 3. trimester på sterk indikasjon og etter konferering med radiolog. Nest etter ultralyd er MR den beste undersøkelsesmetoden da det ikke benyttes ioniserende stråling. Det er ikke påvist skader på foster som følge av MR-undersøkelse, men vi er heller føre var.

Betanien laboratorie- og røntgensenter holder til i Fyllingsdalen i Bergen.

 Åpningstider

I perioden 2. juli-10. august er våre åpningstider:
Mandag-fredag kl. 07.00-15.00

Fra 13. august er åpningstidene som vanlig:
Mandag-torsdag kl. 07.30-21.00
Fredag kl. 07.30-15.00​
Kontakt oss​55 50 72 00
Timebestilling​​55 50 71 80

 Leder

Erik Vang

Erik Vang

Leder Betanien laboratorie- og røntgensenter

55 50 72 00