Flyfoto av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter.

Stiftelsen Betanien Bergen

Stiftelsen Betanien Bergen er en selvstendig og selveiende stiftelse, stiftet av Metodistkirken i Norge.

Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver Betanien barnehageBetanien rehabilitering og sykehjem og Betanien sykehus. De fleste stabs- og støttefunksjoner ligger organisert under administrerende direktør av Stiftelsen Betanien Bergen.

Alle virksomhetene er lokalisert til Fyllingsdalen i Bergen, med unntak av avdeling Fundació​n Betanien ved Betanien rehabilitering og sykehjem som er lokalisert i Alfaz del Pi på østkysten av Spania.

 

Andre Betanien-virksomheter i Norge:

 Ledergruppe

Per Martin Knutsen (foto: Bjørn Leirvik)

Per Martin Knutsen

Administrerende direktør

55 50 70 05

Anne Bjørkbom Knutsen - styrer i Betanien barnehage.Anne B. Knutsen

Styrer
Betanien barnehage

55 50 72 30
Hilde Hagenes Christensen

Hilde H. Christensen

Styrer Betanien rehabilitering og sykehjem

55 50 70 30

Eli Julseth Birkhaug - direktør Betanien sykehus

​​Eli Julseth Birkhaug

Direktør Betanien sykehus

55 50 73 44

Frode Strøm


Frode Strøm

HR-direktør

55 50 70 07
Økonomidirektør Ketil Ragnhildstveit


Ketil Ragnhildstveit

Økonomidirektør

48 95 90 24

Kommunikasjonssjef Åse Meistad Skjellevik

​​​Åse Meistad Skjellevik

Kommunikasjonssjef 

41 26 09 42

IKT-sjef Atle Thorsheim


Atle Thorsheim

IKT-sjef

90 95 27 74

Diakonileder Åsta Marie Olafsson


Åsta Marie Olafsson

Diakonileder

55 50 72 40

 Støttefunksjoner

Husøkonom Anette Taule

Anette Taule

Husøkonom

55 50 71 21

Kjøkkensjef Liv Hege Olsen


Liv Hege Olsen

Kjøkkensjef

55 50 71 26

Driftsjef Vidar Christiansen


Vidar Christiansen

Driftssjef

55 50 71 10