Flyfoto av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter.

​Stiftelsen Betanien Bergens styre består av:

 
Ann Kathrine Skjørshammer        Svein Jacobsen Veland    Ingebjørg Homme Myklebust           
​Ann Kathrine Skjørshammer
Konstituert styreleder
Svein Jacobsen Veland
Styremedlem
Ingebjørg Homme Myklebust
Styremedlem
            Dag Moster Jan-Erik Fjukstad Hansen
 
Ingull Grefslie
Styremedlem
Dag Moster
Varamedlem
Jan-Erik Fjukstad Hansen​
Varamedlem
Linn-Therese Paus             ​          
Linn-Therese Paus
Ansattvalgt styremedlem
Gunn-Elin Gundersen
Ansattvalgt styremedlem
Irene Kandal
Ansattvalgt styremedlem
Hildegunn Fosse
Hildegunn Fosse
Ansattvalgt varamedlem
Mona Norderud
Ansattvalgt varamedlem
Monika Ligeti
Ansattvalgt varamedlem