Flyfoto av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter.

​Stiftelsen Betanien Bergens styre består av:

 
Filip Rygg Ann Kathrine Skjørshammer Svein Jacobsen Veland

​Filip Rygg
Styreleder

​Ann Kathrine Skjørshammer
Nestleder
Svein Jacobsen Veland
Styremedlem
Ingebjørg Homme Myklebust Dag Moster Jan-Erik Fjukstad Hansen
Ingebjørg Homme Myklebust
Styremedlem
Dag Moster
Varamedlem
Jan-Erik Fjukstad Hansen​
Varamedlem
Linn-Therese Paus Dag Løvvik Thomassen Hildegunn Fosse
Linn-Therese Paus
Ansattrepresentant
​Dag Løvik Thomassen
Ansattrepresentant
Hildegunn Fosse
Ansattrepresentant

Ingull Grefslie
Oppnevt av Metodistkirken i Norge