Flyfoto av Stiftelsen Betanien Bergens virksomheter.

​Stiftelsen Betanien Bergens styre består av:

 
Filip RyggAnn Kathrine SkjørshammerKatarina Kaarbøe

​Filip Rygg
Styreleder

​Ann Kathrine Skjørshammer
Nestleder
​Katarina Kaarbøe
Styremedlem
Ingebjørg Homme MyklebustTerje Danielsen
Ingebjørg Homme Myklebust
Styremedlem
Dag Moster
Møtende vara
Terje Danielsen
Møtende vara
Linn-Therese PausDag Løvvik ThomassenHildegunn Fosse
Linn-Therese Paus
Ansattrepresentant
​Dag Løvvik Thomassen
Møtende 1. vara ansattrepresentant
Hildegunn Fosse
2. vara ansattrepresentant
Svein Jacobsen Veland
Svein Jacobsen Veland
Oppnevt av Metodistkirken i Norge