Description
  
  
  
  
RehabiliteringRehabiliteringspasient trener med fysioterapeut på treningsrom ved Betanien rehabilitering og sykehjem.
Rehabilitering ved Betanien rehabilitering og sykehjemIn page navigation
SykehjemSmilende aktivitør ved Betanien rehabilitering og sykehjem.
Sykehjem ved Betanien rehabilitering og sykehjemIn page navigation
Fundación BetanienFundación Betanien
Fundación BetanienIn page navigation
DagavdelingFornøyd bruker av dagavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem
Dagavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjemIn page navigation

Betanien rehabilitering og sykehjem

Betanien rehabilitering og sykehjem består av fire sengeposter, dagavdeling og en ergo- og fysioterapiavdeling i Bergen. I tillegg har vi en sykehjemsavdelingen Fundacion Betanien i Alfaz del Pi, Spania.

Avdelingene 

 

Hvem kan søke plass hos oss? 

Bergen kommune disponerer plassene ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Rehabilitering

Rehabiliteringstilbudet er byomfattende. Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen til rehabiliteringsopphold finner du her.

Sykehjem

Plassene på de tre sykehjemspostene i Bergen disponeres av forvaltningsenhetene i Fyllingsdalen og Laksevåg bydeler i Bergen. Mer informasjon om hvordan man søker sykehjemsplass i Bergen, finner du her.

Fundacion Betanien

Sykehjemsplassene ved Fundacion Betanien er et byomfattende tilbud. Mer informasjon om hvordan man søker om sykehjemsplass ved Fundacion Betanien i Spania, finner du her.

Dagavdelingen

For å få plass på dagavdelingen, må du bo i Fyllingsdalen bydel. Mer informasjon om hvordan man søker om dagplass, finner du her

No content found
​Kontakt oss på tlf. 55 50 70 00.

 Ledere

Hilde Hagenes Christensen - styrer ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Hilde H. Christensen

Styrer Betanien rehabilitering og sykehjem

 Tlf. 55 50 70 30

Kristine Hatletveit SkårKristine Hatletveit Skår

Assisterende styrer

Tlf. 55 50 7039

Hilde Gunn Sanden - avdelingsleder på rehabiliteringsavdeling 2A ved Betanien rehabilitering og sykehjem. 

Hilde Gunn Sanden

Avdelingsleder 
2A

Tlf. 55 50 70 45

Hilde Lind Grinde - avdelingsleder på sykehjemsavdeling 2B ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Hilde Lind Grinde

Avdelingsleder
2B

Tlf. 55 50 70 65

Clament Jesuthasan

Clament Jesuthasan

Avdelingsleder
3A

Tlf. 55 50 70 75

Olaug Rønning - avdelingsleder ved sykehjemsavdeling 3B ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Olaug Rønning

Avdelingsleder
3B

Tlf. 55 50 70 95

Anne-Brit Gjøvåg - avdelingsleder for dagavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Anne-Brit Gjøvåg

Avdelingsleder
dagavdelingen

Tlf. 55 50 71 05

Gunn Langseth

Avdelingsleder
Fundacion Betanien

Tlf. 55 50 74 32