To menn snakker og smiler på dagavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Somatisk dagavdeling

Dagavdelingen gir et tilbud om dagopphold for eldre i Fyllingsdalen bydel i Bergen. Avdelingen har plass til 20 brukere hver ukedag.

 

Hvem kan benytte seg av tilbudet?

Dagavdelingen skal være et tilbud til hjemmeboende eldre som i utgangspunktet er selvhjulpne, men som kan trenge praktisk bistand og hjelp til enkle helsetjenester.

 

Hva gjør vi?

Dagavdelingen har som mål å stimulere den enkelte bruker både fysisk, sosialt, mentalt og ernæringsmessig. Dette gjør vi blant annet gjennom god mat, sosialt felleskap og aktiviteter som enkel trim, svømming, sangstunder, bingo, bowling, quiz, turer, med mere.

Dagavdelingen samarbeider med hjemmetjenesten og har medisinutdeling og tilbud om enkle helsetjenester.

 

Transport

Brukerne av dagavdelingen blir hentet i sine hjem mellom kl. 08.00-09.00 og kjøres hjem igjen fra kl. 13.45.

 

Egenandel

Brukere av dagavdelingen må betale en egenandel etter gjeldende satser i kommunen. Oversikt over egenandelssatser, finner du på Bergen kommunes hjemmesider.

 

Søk plass

Tildeling av plass skjer ved søknad til forvaltningsenheten i bydelen. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her

​Kontakt oss på tlf. 55 50 71 05.

 Leder

Anne-Brit Gjøvåg - avdelingsleder for dagavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Anne-Brit Gjøvåg

Avdelingsleder
dagavdelingen

Tlf. 55 50 71 05