En dame spiser is i hagen ved Fundacion Betanien.

Hvem kan sø​ke?

Følgende gjelde​​​r for innbyggere i Bergen k​ommune som ønsker plass gjennom kommunen

Du må fylle de vanlige kriteriene for opphold på sykehjem i Bergen. Hvis du allerede har plass på sykehjem i Bergen, men savner sol og varme, kan du søke deg overført til avdeling Fundación Betanien. Skulle du savne Bergen og bostedet du kom fra, søker vi om overflytting fra Spania tilbake til Bergen. Sykehjemsplassene i Spania tilbys primært som langtidsplasser, men dersom det i perioder er ledige plasser ved sykehjemmet ​tildeles korttidsopphold.​

Søknadsskjema og mer informasjon om hvordan man søker, finner du her.


Følgende gjelder​ for​​ alle andre som ønsker å kjøpe plass direkte på Fundació​n Betanien

Ta direkte kontakt med oss i Spania, så sender vi dere opplysninger om betingelser. Kontrakt inngås direkte med den som kjøper plass.

Fundción Betanien er i utgangspunktet ikke tilpasset mennesker med demens som hoveddiagnose, men det utøves fleksibilitet.


​Kontakt oss på tlf. 55 50 74 34.

 Leder

Gunn Lan​gseth

Direktør Fundacion Betanien

+47 55 50 74 32
+34 608 749 244