Sykepleier går forbi et oppholdsrom på rehabiliteringsavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Legetjenester ved rehabilitering

Når du skrives inn til et rehabiliteringsopphold, vil en av avdelingens to overleger undersøke deg. Den samme legen vil følge opp din helsemessige utvikling i løpet av oppholdet. Den medisinske oppfølgingen vil være fokusert på helseproblemet som er hovedårsaken til rehabiliteringsoppholdet. Problemer som ikke direkte berører den rehabiliterende behandlingen, bør tas opp med fastlegen din.

På rehabiliteringsavdelingen er legetjenesten beregnet til 1,5 årsverk. Som en konsekvens av dette, vil du ikke alltid få snakke med legen samme dag du ber om det, om problemet kan vente litt. Blir du derimot akutt syk, vil du få snarlig legetilsyn.

​Kontakt oss på tlf. 55 50 70 50.

 Leder

Anja Lundberg-Bang - avdelingsleder ergo- og fysioterapiavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Anja Lundberg Bang

Avdelingsleder
flerfaglig avdeling

Tlf. 55 50 71 30