Fysioterapeut trener med sykehjemsbeboer i trappen ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Fysioterapi for sykehjemsbeboere 

De tre sykehjemsavdelingene ved Betanien rehabilitering og sykehjem i Bergen betjenes av en 50 % fysioterapistilling. Fysioterapi prioriteres til beboere med behov for og potensial til å vedlikeholde og forbedre sitt fysiske funksjonsnivå.

​Kontakt oss på tlf. 05612.

 Leder


Anja Lundberg-Bang - avdelingsleder ergo- og fysioterapiavdelingen ved Betanien rehabilitering og sykehjem.

Anja Lundberg Bang

Avdelingsleder
flerfaglig avdeling

Tlf. 55 50 71 30